2017-10-20

Bankai pasitobulino Bibelį

Bibel.
Jame taip parašyta:

Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesiskolinsi. VIEŠPATS tave padarys galva, o ne uodega, tu būsi visuomet viršuje ir niekad apačioje, jei tik klausysi ir ištikimai laikysies VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos tau šiandien duodu. Nenukrypk nei į dešinę, nei į kairę nė nuo vieno įsakymų ...
(28:12-14) 

Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini.
(23:20) 

Kai VIEŠPATS bus tave palaiminęs, kaip jis pažadėjo, tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys.
(15:6) 

Tik žiūrėk, kad sau karaliumi pasidarytum vieną iš savo giminaičių; kokio nors svetimtaučio – žmogaus, kuris nėra tavo giminaitis, karaliumi negali pasidaryti.
(17:15) 


Neigiamų palūkanų čia nėr, tik nulinės (Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui).

Bet bankai (sau) pasitobulino Bibelį.

Netikit?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai yra pasiruošę skolinti pinigus eurais kitiems bankams. Palūkanas nustato ir skaičiuoja Europos Bankų Asociacija.

Nakčiai:
Savaitei
Mėnesiui
Trim mėnesiam
Šešiem mėnesiam
Metams
Matot, kaip Bankų Tautiečiai, pasitobulinę Bibelį, „myli" vienas kitą neigiamom palūkanom?

Ir viskas vardan ko?

Kad galėtų mus „pamylėt" kaip reikiant!

TEIGIAMOM PALŪKANOM.

Nors, jeigu ir toliau žemyn leisimės, dar ir kitaip „pamylės", kad ir neigiamom palūkanom.

BANKŲ TAUTIEČIAMS SVARBU, KAD TIK JŲ VIRŠUS BŪTŲ:)) 


Komentarų nėra: