2017-10-04

13%

Tavistoko Institute atlikti tyrimai rodo, kad bene 87% žmonių pasiduoda propagandai, o likusieji 13% linkę tikrinti jiems brukamas naujienas beigi pavidalus, nepasitiki apipavidalintojais

Maždaug 7:1, demokratijos naudai.


Черта́ осе́длости (полное название: Черта́ постоя́нной евре́йской осе́длости[1]) — в Российской империи с 1791 по 1917 год (фактически по 1915 год) — граница территории, за пределами которой запрещалось постоянное жительство евреям (то есть иудеям[2]), за исключением нескольких категорий, в которые в разное время входили, например, купцы первой гильдии, лица с высшим образованием, отслужившие рекруты, ремесленники, приписанные к ремесленным цехам, караимы[3], горские и бухарские евреи.

Paprastai šnekant, po 3-iojo padalijimo didumai žydų apsigyventi už mūsų rytinių sienų Rusijos valdžia neleido (kodėl, a?)
Ir...

XIX a. pabaigoje Rusijoje jau gyveno apie pusantro milijono žydų, jie sudarė apie 13 nuošimčių visų gyventojų.

Ir prasidėjo...


Komentarų nėra: