2017-10-07

Mažylė Lietuva

Sulig profesoriaus Liudo Mažylio Vokietijoje rastu ranka rašytu 2018-ųjų Vasario 16-tosios Nepriklausomybės akto originalu,
Vokietijos archyve įsegtu sykiu su su 2017-ųjų gruodžio (Gruodžio?) 11-tosios pareiškimu
ji dar sumažėjo.

Tsss...
Paskutinė – 

Tsss...
Vokiečiai pyksta!

Komentarų nėra: