2017-11-28

Kiek beliko Lietuvos?

Šitokį e-laišką ką tik gavau:

Gedimino kalnas paliktas nugriovimui;
(koks balandžio 1-sios projektas:)))

1. Į lietuvių kalbyną įvedamas lenkiškas raidynas;

2. Vilniaus universitete ,,Lituanistikos ir Baltistikos katedra” naikinama;

3. Lietuvos karivaldikos/heraldikos simboliai draudžiami 
(Lukiškių a. ,,Vyčio”
statyti
nebeleis:))));

4. KGB-istų ir NKV-distų viešinimas vėl 75 metams uždraustas;

5. Žemės pardavimo užsieniečiams saugikliai naikinami;

6. Su tautos patriotais bei signatarais susidorojama;

7. LR nėra teisingumo, o apie teisėsaugos sistemos reformą nebekalbama;

8. Emigracija ir provincijų nykimas skatinamas;

9. Korupcija Lietuvoje pasaulinė, o nuteisto nėra nė vieno;

… IR TAI ĮVYKDYTA BEVEIK PER VIENERIUS METUS!

… O DAUGUMA TAUTOS TAM PRITARIA TYLĖDAMI!

KĄ DARYTI ???
Ar dar liko Vilkų?

4 komentarai:

Ryšard Maceikianec rašė...

Nesutikčiau, kad tas ivyko per vienerus metus. Adamkaus valdymo kadencijos - tai teisinio nihilizmo periodas, o Grybauskaitčs - tai Tautos demoralizavimo ir valstybės deontavimo metai. Grybauskaitė išrinkta 2009, po dviejų metų 2011 viešai pareiškė, kad jai valdant "[...]tampame oligarchų ir nusikalstamo pasaulio valdoma valstybe". O jos rinkiminio štabo vadovas Vasiliauskas dar pridėjo, kad moralės normos negalioja. Savaime.

Eugenijus Paliokas rašė...

Žinoma, kad ne per vienerius metus - aš tik pacitavau gautąjį laišką. Iš kitos pusės - argi ne visi 9 tame laiške nurodyti punktai šiemet kruopščiai vykdomi?

antanas andziulis rašė...

Reik ne vilkų, o LIŪTŲ.

Unknown rašė...

Neseniai lankiausi Lietuvoje- sostinėje gražu, tartum Glazgove ar Londone, tačiau pakraščiuose siaubinga- nebeliko lietuvių, nebeliko jaunimo, vien tik senukai- pensininkai, prarandantieji visas viltis į ATEITĮ. Siaubinga, kai pagalvoji, kad gaujelė - koks 1000 išsigimėlių taip žiauriai, lyg būtų ne lietuviais, naikintų tautą ir valstybę. KOks galingas ginklas tas prakeiktas doleris- auksas. Gerb.Profesoriau, mielas Patriote, Eugenijau, dėkoju už Jūsų surašytas nelaimes, sukurtas per 27 metus. Bet, liūdniausia, kad vis mažiau belieka jaunų ir galinčių atkurti tiek daug sugriautą Lietuvą. Gedimino kalnas su pilimi- vaizdžiausias ir gėdingiausias įrodymas Tautai ir Pasauliui, kiek išsigimusiais parsidavėliais buvo visos valdžios ir prezidentai, visiškai nesirūpinę ne Tauta, nei Valstybe, nei Jos didingaisiais simboliais. Taip ir laukiame, kad Lietuvos Valstybės 100mečio proga Vasario 16-ąją nugriūtų Gedimino pilis, o su ja išnyktų ir mūsų valstybė.
Liūdna, bet to ir telaukiame. O norėjosi tikrai gražios tautiškos šventės.