2018-01-13

Žvengiantis Vytis

Labai keista, bet tokį - „žvengiantį" - Vytį net triskart savo šiųmetėje kalboje, pasakytoje Sausio 13-sios minėjime prie Seimo,
pagarsino Vytautas Landsbergis.
Žodis „Vytis" gali reikšti:

Vytis – Lietuvos Respublikos herbas;

Vytis – Lietuvos herbo mobilioji figūra, jojantis karžygys su pakeltu kalaviju;

Vytis – raitas karžygys, raitas pasiuntinys;

Vytis – kilmingo luomo žmogus, bajoras;

Vytis – protėvių karžygio vėlė, karžygių vėlių vedlys.

Kuris iš jų, anot Vytauto Landsbergio, gali žvengti?


Žvengiantis Vytis

Komentarų nėra: