2018-01-03

Nuolankumas ir LDK


1. Tonzūrà – įv [airių] religijų (budizmo, krikščionybės, induizmo) iniciacijos ceremonija – kuokštelio plaukų nuo viršugalvio nukirpimas – dalis apeigos, žyminčios naują to asmens rel [iginės] raidos ar aktyvumo stadiją. 

2. Tonzūra – išskustas arba iškirptas skritulys katalikų dvasininkų viršugalvyje.

Tonsure (/ˈtɒnʃər/) is the practice of cutting or shaving some or all of the hair on the scalp, as a sign of religious devotion or humility.

... of religious atsidavimo ar nuolankumo...

LDK.
Pirmieji vienuolynai LDK kūrėsi palengva. Vienuolynų intensyvesnį gyvenimą paskatino katalikiškos reformos XVI a. pab.–XVII a. I pusėje, kai paplito pranciškonų, bernardinų, jėzuitų, dominikonų vienuolynai. Kartu buvo steigiami ir griežtesnės regulos, viduramžių vienuolišką gyvenimą propaguojantys ir šv. Benedikto regula besivadovaujantys vienuolynai – benediktinai, cistersai, kartūzai ir kamalduliai. 1664 metais Pažaislyje buvo įsteigtas kamaldulių vienuolynas – viduramžiškų vienuolynų pavyzdys.
tonsure (n.)late 14c., "shaving of the head or part of it," especially as a religious rite, from Anglo-French tonsure (mid-14c.), Old French tonsure"ecclesiastical tonsure; sheep-shearing"(14c.), from Latin tonsura "a shearing, clipping," from tonsus, past participle of tondere "to shear, shave,  clip, crop," from PIE *tend-, from root *tem- "to cut." The verb is attested from 1706   (implied in tonsured). Related: Tonsuring.Komentarų nėra: