2018-04-08

Argumentacija

Vis tas pats įžūlus jaunuolis sumanė įsivaizduoti, kad žino ir supranta tai, kas vadinama argumentacija bei Mokslu.

Argumentas logikoje ir filosofijoje yra tvirtinimų serija*, siekiant įtikinti kažką kažkuo ar pagrįsti išvados priėmimo priežastis.[1][2] "Bendra forma "argumento" kalba yra tokios prielaidos (paprasti pasiūlymai, pareiškimai ar sakinių formą) palaikant reikalavimą: išvada.[3][4][5] 

In logic and philosophy, an argument is a series* of statements typically used to persuade someone of something or to present reasons for accepting a conclusion.[1][2] The general form of an argument in a natural language is that of premises (variously propositionsstatements or sentences) in support of a claim: the conclusion.[3][4][5] 

O štai matematikoje argumentu vadinami funkcijos laisvai kintantys dydžiai, dar vadinami nepriklausomais kintamaisiais, nuo kurių priklauso tos funkcijos reikšmė: 


In mathematics, an argument of a function is a specific input in the function, also known as an independent variable.[1] When it is clear from the context which argument is meant, the argument is often denoted by the abbreviation arg.[2]
For example, the binary function  has two arguments,  and , in an ordered pair .

Visa tai sykiu vadinama Mokslu.
argumentãcija sf. (1) TrpŽ
1. argumentų, įrodymų pateikimas.
2. visi argumentai kieno nors naudai**.

Mokai.
* Nesunku pastebėti, kad lietuviškoji Viki nusirašė nuo angliškosios.

Šmaikščiausia, kad šitojo Mokslo matematiniame poMokslyje*** „series" jau reiškia štai kokias sumas****:

 {\displaystyle a_{1}+a_{2}+a_{3}+\cdots ,}

** Naudas sods)
*** PaMokslas:)


**** Suma:(

Komentarų nėra: