2018-04-11

Kas leido ir kas įsakė šaudyti į Lietuvos piliečius?


2009 m. sausio 16 d
Tūkstančiai piliečių, penktadienį mitinguoti užplūdę Seimo prieigas, keikė valdžią. Iš pradžių taiki akcija, kuria siekiama stabdyti kai kurias valdančiosios koalicijos vykdomas reformas, apie 100 jaunuolių pastangomis peraugo į neramumus. Jų metu sužeisti 34 mitingo dalyviai ir keli pareigūnai. Seimo atstovų duomenimis, žala gali siekti iki 2 mln. litų. Pareigūnai teigia, jog riaušės buvo organizuotos.

Ugnį protesto pradžioje dar pakurstė susitikti su mitinguotojais išėjęs susitikti valdančiosios Liberalų ir centro sąjungos pirmininkas Artūras Zuokas.
Minia jį pasitiko skandavimu „vagys“, žmonės puolė jam vardinti savo bėdas. Netrukus į A. Zuoko galvą paleistas kiaušinis. Kiaušinių ataka nenugąsdino – jis ir toliau bendravo su mitinguotojais.

Seimo pirmininkas A. Valinskas
nepasirodė protestuotojams – jis restorane„Stikliai“ pietavo su Norvegijos ministru pirmininku Thorbjornu Jaglandu.

(Tai „sekasi" su Seimo pirmininkais - tai jie puotauja pietauja „Stikliuose" su svetimšaliu Ministru pirmininku vietoj mūsų Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko (ką jis 
tada veikė - šimtais milijonų nuostolių gal dar neskaičiavo?), tai prezidentūroje žvakes degioja vietoj Prezidentėsirgi su svetimos šalies pasiuntiniu, tos svetimos šalies šventės proga.)

Dar miniai neįsisiūbavus, prie Seimo kalbinti žmonės sakė, kad stovės čia tol, kol kas nors išeis su jais pasikalbėti. Minia skandavo: „Valinską! Valinską! Bailiai! Pasirodykit kas nors!

Akcijos organizatoriams raginant traukti Vyriausybės link, atsiskyrusi iš pažiūros apgirtusių, agresyvių jaunuolių minia veržėsi į Seimo trečiuosius rūmus. Jiems kelią užstojo policija. Agresyvūs vyrai, reikalaudami Seimo pirmininko Arūno Valinsko ir kad padainuotų jo žmona Inga, į Seimą mėtė sniego gniūžtes. Incidentą pasiėmęs raciją stebėjo generalinio policijos komisaro pavaduotojas Saulius Skvernelis. Dalis besiveržiančių į Seimą šnekėjo rusiškai. Juos kiek apramino senyva moteris, ramiai pareiškusi, kad mėtyti sniego ir kelti neramumų nereikia.

Policijos pareigūnai penktadienį neigė* naudoję gumines ar kitokias kulkas – riaušininkam išvaikyti buvo naudojamos tik ašarinės dujos ir specialiosios priemonės. Tačiau vėliau paaiškėjo*, jog Viešo saugumo pajėgos prieš riaušininkus naudojo ir gumines kulkas.
Į gydymo įstaigas kreipėsi 34 asmenys pareikšdami, kad buvo sužaloti prie LR Seimo rūmų. 30 iš jų gydomi ambulatoriškai, 4 ligoninėse.


Pareigūnai šeštadienį toliau ketina budėti prie Seimo, kad būtų užtikrinta viešoji tvarka.


"Budėsim tiek, kiek reikės", - BNS sakė generalinio komisaro pavaduotojas Saulius Skvernelis**.
Girdėjau, kad ir tąsyk ne prie ko" - komandiruotėj - buvusį VR ministrą Raimundą Palaitį pavadavo KA ministrė karingoji
Rasa Juknevičienė.
Not all police units are authorised to use rubber bullets.

Lithuania uses rubber bullets only in isolated cases. Details of the conditions governing use
are set out in a government resolution. The ammunition is used to respond to dangers created
by the gathering of large groups of people, to control riots*** and to subdue people who are
demonstrating resistance.

Kas leido ir kas įsakė šaudyti į Lietuvos piliečius?

Beje, skelbiama, kad tada, 2009 m. sausį, šaudyta pasenusiomis, sukietėjusiomis guminėmis kulkomis.

Dar įdomu:
EuroKonge
šaudyti į savo piliečius draudžiama tik dalyje Vokietijos.

VOKIETIJOS KANCLERĖ NURODĖ PASAULINĖS FINANSŲ KRIZĖS KALTININKUS, O LIETUVOS VALDŽIA TO NEDARĖ, UŽTAT TOS KRIZĖS ĮKARŠTYJE PAŠAUDĖ Į SAVO PILIEČIUS. 

* Kas Lietuvos Respublikos policijoje melavo: pradžioje neigė, o paskui patvirtino, kad Lietuvos policija šaudė į Lietuvos Respublikos piliečius, guminėmis kulkomis?
Būna gi ir atvirkščiai:)

** Sausio 16 d. protesto akcijos vyko ir kituose miestuose: PanevėžyjeŠiauliuose. Šiauliuose prie savivaldybės susirinko ~2000 žmonių, daugiausia turgaus prekiautojų, kurie protestavo prieš naujus mokesčius. Į minią įsimaišę radikalūs jaunuoliai ragino šturmuoti pastatą, tačiau apsiribota sniego mėtymu, o iš provokatorių atimtos lazdos ir kastuvai[3].
Nesankcionuotas mitingas vyko Alytuje. Pirmiausia nedidelė žmonių grupelė susirikiavo prie Jazminų turgavietės. Laikui bėgant minia išaugo iki kelių šimtų protestuotojų. Laikinai buvo paralyžiuotas automobilių eismas. Paskui minia įsiveržė į Savivaldybės pastatą, reikalavo susitikti su meru Česlovu Daugėla. Neradus mero, buvo užimta posėdžių salė, kurioje protestuotojai toliau reiškė nepasitenkinimą valdžia[4].
Nei Šiauliuose, nei Alytuj policija nešaudė, šaudė tik Vilniuje.

Jei jau profesinių sąjungų mitingo Vilniuje, prie Seimo, reikalus pagal savo tuometines pareigas aiškino dabartinis Lietuvos premjeras, kandidatu į Lietuvos Respublikos prezidento postą parenkamas Saulius Skvernelis, tai jis turėtų paaiškinti ir šaudymo į Lietuvos Republikos piliečius iniciatyvas.

Šia proga pravartu prisiminti ir jam, Sauliui Skverneliui, vadovaujant Lietuvos policijai vykusį vieno nuosavo namo Garliavoje šturmą sutelkus bene didesnes pajėgas negu užimant Bastiliją
bei vieno bėglio, 
regis, užsimaniusio narkotikų (jis dėl narkotikų**** vartojimo buvo abstinensijos būsenoje) ir pasprukusio iš policijos su atimtu iš policijos Kalašnikovo automatu rankose, gaudynes  Vilniuje irgi panašaus kaip sutelktomis Garliavoje gegužės 17-ją dydžio pajėgomis****.

Pareigingas?

Netrukdyti miegoti ar netrukdyti dirbti?

*** Riots = riaušės.

Riaušės – pilietinio nepaklusnumo forma, pasireiškianti spontanišku smurto, vandalizmo, nusikaltimų protrūkiu. Riaušės vyksta chaotiškai, veikiant masinei psichologijai.
Riaušių priežastis – nuoskauda dėl esamos padėties arba aktyvus nepritarimas kokiai nors nuomonei ar elgesiui. Riaušės dažnai kyla agresyvių protesto akcijųmetu, priešiškų kultūrų, organizacijų susidūrimo metu, taip pat po sporto varžybų, renginių. Riaušininkų taikiniais tampa viešojo saugumo pareigūnai, skirtingas pažiūras reiškiantys žmonės, viešasis ir privatus turtas (automobiliai, pastatai).
Riaušininkai kaip ginklus naudoja akmenis, statybines nuolaužas, butelius, metalinius strypus, petardasmolotovo kokteilius. Policijos ginkluotę riaušių atvejais sudaro skydai, guminės lazdos, ašarinės dujosguminiai ir plastikiniai šaudmenysvandens patrankospipirinės dujos. Ekonomiškai skurdesnėse šalyse riaušių metu riaušininkai grobsto parduotuves.
Cituoju:
Sausio 16-ąją riaušėmis Vilniuje virto profesinių sąjungų organizuota protesto akcija prie Seimo.

Argi Profesinių sąjungų mitingas buvo nelegalus?

Ar Lietuvos Respublikos teisėsauga nustatė riaušių organizatorius?

Regis, ne.

Tai ... Lietuvos Respublikos policija (pasenusiomis) guminėmis kulkomis sušaudė profesinių sąjungų organizuota protesto akciją*****?

**** Pradingusios pakeliui į Vilnių Ievos Strazdauskaitės ieškoti išsyk (nespontaniškai gal gi) mestos irgi panašaus dydžio policijos pajėgos, nors, kaip teisėsauga vėliau visuomenei ėmė aiškinti, kad ne ją, o būtent jos automobilį pagrobt sumanę ir pagrobę (kurį pagrobę paliko) jos nužudymu įtariamieji ją nužudyt sumanė spontaniškai.

Daugiau tokio masto policijos operacijų Laisvoj Lietuvoj, bent jau paviešintųjų tarpe, neprisimenu.

Bet...

Taip ir šitaip galvoti (ar rašyti?) nevalia.

Reikia kovoti su alkoholio****** vartojimu*******.

***** Antradienį Vilniaus miesto antrasis apylinkės teismas sprendė, ar didžiausių profesinių sąjungų atstovus patraukti administracinėn atsakomybėn dėl riaušėmis virtusio mitingo sausio 16-ąją organizavimo.
Prieš teismą stojo Lietuvos darbo federacijos pirmininkas Vydas Puskepalis, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė.

Administracinės teisės pažeidimo protokole nurodoma, kad profsąjungų lyderiai nepakankamai organizavo ir asmeniškai nesiėmė pakankamų priemonių, kad būtų tinkamai kontroliuojama mitingo eiga, kad mitingas vyktų pagal numatytą scenarijų, nepasikeistų jo pobūdis bei būtų laikomasi Susirinkimų įstatyme numatytų reikalavimų.

Protokole pabrėžiama, kad ne visi susirinkę žmonės laikėsi numatyto 75 metrų atstumo nuo Seimo, didelė žmonių minia nebuvo nukreipta eitynėms prie Vyriausybės rūmų. Be to, nurodoma, kad, prie Seimo prasidėjus kitam mitingui, trukdžiusiam profsąjungų organizuoto mitingo eigai, organizatoriai nesiėmė priemonių kitą mitingą nutraukti bei nesikreipė į policijos pareigūnus, kad būtų pašalinti asmenys, keliantys netvarką ir trukdantys profesinių sąjungų mitingui.

LPSK pirmininkas A.Černiauskas pareiškė nesutinkąs su protokolo turiniu.

Mitingo eigoje aš kreipiausi į policijos pareigūnus, prašydamas pagalbos <...>. O atsakyti už tai, kas vyko prie Seimo, kai buvome prie Vyriausybės, tikrai negalime. Negalime atsakyti už tai, kad jei būsime prie Vyriausybės, kas nors nugriaus Gedimino pilį ar apvogs butą Žirmūnuose. Tam yra teisėtvarkos pareigūnai, kurie turėjo užtikrinti viešąją tvarką. Tai yra jų pareiga. Tačiau ai padaryta nebuvo“, - teisme kalbėjo LPSK vadovas.

Skaitykite daugiau: https://lietuvosdiena.lrytas.lt/-12384906801237665971-teisiami-profs%C4%85jung%C5%B3-lyderiai-policija-nori-nusikratyti-atsakomyb%C4%97s-video-nuotraukos.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy

****** Pirmyn,
Į Kovą!
******* Narkotikai Ir Jaunimas:(((
3 komentarai:

Zenonas rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Zenonas rašė...

Stebėjau tuos įvykius per televiziją, vos-ne gyvai. TV parodė, kaip Raisa Juknevičienė pilnu įsiūčio ir įsitikinimo savo galiomis snukiu, policijos komisarui(?) šaukė: "šaudykit, šaudykit, įsakau". Jai vis atrodo, kad kurie nepatenkinti - ištisai visi Rusijos agentai, kaip ir iki šiol - Janutienės laidoj "rusų agentams intervių neduodu" (nors šį kart su gražia šypisena veide) - kažkokia nepagydoma paranoja.
Tačiau anas vadas atsakė - "nu ne, į savus žmones nešaudysim". Juokingiausia - kad šis epizodas buvo parodytas po to, kai jau nuo šaudymo buvo keletas sužeistų - vienam iš po kelio girnelės traukė guminė kulką. Nustebau, kokios tos guminės pavojingos - prakerta taip giliai odą. O jei į akį - invalidas visam gyvenimui. Ir vien tik dėl to, kad ta amorali furija, kraujo nuleidimo specialistė, jam (ir daug kam) nepatinka, ir šitie išsakė tai kiek per garsiai.

Zenonas rašė...

https://www.youtube.com/watch?v=d06pQWkc0_8
čia į pabaigą yra epizodas, kai vienas protestuotojas gavo plastikinę kuką į girnelę. Dabar neberandu, kur kalė-ministrė klykia: "šaudykit, šaudykit". Matyt, pati paprašė iškirpti tą epizodą.