2018-04-01

Abraominės ir Senosios Velykos


Abraominė tvarka tokia: judėjų Pesach („Velykos") privalo būti ne vėliau negu krikščionių.

Pesach 2018 (Passover) falls out at sundown on Friday, March 30, and ends at nightfall on Shabbat, April 7.

Avinėlio kraujas ant staktų, Mirties Angelo skrydis ir t.t.
04-01 Velykos
04-02 Velykų antroji diena
Velykos 2019 metais

ŠV. VELYKOS
Tai svarbiausioji krikščioniškojo pasaulio šventė, Jėzaus Kristaus prisikėlimo iš mirties minėjimas.
Velykos yra kilnojama šventė, visada švenčiama pirmąjį mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio (taip visos Bažnyčios susitarė Nikėjos susirinkime 325 m. Žydų kalendoriuje tuomet švenčiama Pascha).

В 325 году на первом Вселенском соборе в Никее был решен вопрос с датой Пасхи. По постановлению собора, праздноваться она должна была в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи.

Много веков католическая Пасха определялась в соответствии с Пасхалией, созданной в Александрии. В её основу был положен девятнадцатилетний цикл Солнца, день весеннего равноденствия в ней также был неизменным – 21 марта*. И такое положение вещей существовало до XVI-го века, пока священник Христофор Клавиус не предложил другой календарь для определения Пасхи. Папа Римский Григорий XIII его одобрил, и с 1582 года католики перешли на новый – григорианский календарь. Восточная церковь отказалась от нововведения – у православных христиан осталось всё по-прежнему, в соответствии с календарем Юлианским.

Перейти на новый стиль летоисчисления в России решились только после революции, в 1918 году, и то только на государственном уровне. Таким образом, вот уже больше четырех столетий православная и католическая церковь празднуют Пасху в разное время. Бывает так, что они совпадают и торжество отмечается в один день, но так происходит редко.

В 2018 году католики отметят Пасху 1 апреля, то есть разница между датами составит неделю, но бывает и так, что она достигает полутора месяцев. Практически всегда вначале празднуется католическая Пасха, а уже после - православная.
Жены-мироносицы у пустого гроба. Слоновая кость. Британский музей. 420-430 гг.

Пасху православные отпразднуют 8-го апреля.

O mūsų margučiai - iš Leldinio.
Lėliukų dienos...
* Maudytis tą dieną reikia, maudytis upėje, tekančioje iš Rytų - išsimaudžiau ir šiemet, Vilnelėje.

2 komentarai:

Dario Budrio rašė...

Kas ant kito sako, ant savęs pasisako


Pilietiniai karai organizuojami tam, kad perimti žmonių gerbūvį ir išlikusiųjų galimybę tverti. Šiuo atveju Jūs kartu su įdingais.

Dario Budrio rašė...

https://m.youtube.com/watch?v=GPLvbLn4u3A