2010-10-12

Public finance

Public finance is a field of economics concerned with paying for collective or governmental activities, and with the administration and design of those activities. The field is often divided into questions of what the government or collective organizations should do or are doing, and questions of how to pay for those activities. The broader term, public economics, and the narrower term, government finance, are also often used.


"Kai kada matosi, kad nėra jokios atsakomybės dėl pinigų racionalaus ir efektyvaus naudojimo", - pirmadienį spaudos konferencijoje sakė A. Butkevičius.

Pasak jo, Valstybės kontrolė konstatavo, kad nėra duomenų apie studijų krepšeliui skirtus ir panaudotus valstybės biudžeto asignavimus, nėra iždo sąskaitų likučių komerciniuose bankuose, nenurodytos valstybės investicijos iš privatizavimo fondo lėšų, nepateikta informacija apie valstybės investicijas.

"Kai kuri informacija buvo pateikta klaidingai, pavyzdžiui, skirtinguose prieduose pateikti duomenys apie skolintų lėšų likutį yra nesuderinami tarpusavyje", - sakė A. Butkevičius.

Pasak jo, Valstybės kontrolei taip pat nepateikti duomenys apie skolintas lėšas - 1,4 mlrd. litų, kurios yra investuotos komerciniuose bankuose.

"Kokią išvadą galima padaryti? Gal kai kam pelninga laikyti lėšas komerciniuose bankuose, nes yra mokami procentai? Jeigu tam tikrą laikotarpį laikai sąskaitose kuo didesnę sumą, nuo tos sumos yra mokama 1 proc. metinių palūkanų", - sakė A. Butkevičius.

A. Butkevičiaus pastebėjimais, valstybės rezervo lėšos pagal įstatymą turi būti laikomos Lietuvos banke, tai numato Valstybės iždo įstatymas, o jos buvo laikomos Finansų ministerijos einamojoje sąskaitoje banke "Swedbank".

Lietuvos bankas Lietuvos Respublikos pasiskolintus pinigus gal geriau negu už 1% kur nors padėtų?

Sakosi, kad žino, kur.

Matot, eilutėse pavadintose "Valdžia" - brūkšneliai.

Nėra likučių Valstybės ižde?

-7,625% + 1% = -6,625% - monkės biznis, kaip sakytų Frankas Krukas.

Vis dėl per sudėtingų formulių?


Žaidimas tas, tenka pripažinti, šmaikštus.

Lietuvos bankas giriasi turintis apie 50 milijardų litų užsienio turto.

Lietuvos Respublika turi virš 30 milijardų litų skolos.

Lietuvos bankas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, žr. 125 str.

Regis, imtų ir pagelbėtų savo šeimininkei, paskolintų dalį savo lobių.

Ne, jis tais lobiais, sudarytais iš už palūkanas kažkieno paskolintų niekuo nedengtų užsienio pinigų, dengia litą.

Ir smetonišku auksu sakosi dengiąs, nors niekas nuo 1971 metų auksu nebedengia.

Stengiasi siekti kainų stabilumo.

O jo patronas siekia tikslinės infliacijos.

Gal viskas ne taip?

Gal grafoje - "Užsienio turtas" - užsienio turtas Lietuvoje.

Juk eilutėse "Lietuvos bankas" - irgi tuščia, kaip ir eilutėse "Valdžia"?

O Lietuvos bankas turto turi gerokai mažiau, ir tik "išorėje", kažkodėl?

Tas turtas - vien pretenzijos užsienio institucijoms...

Kodėl Lietuvos bankas taip nepatriotiškai elgiasi - investuoja savo turtą užsienyje, o ne Lietuvos Respublikoje, kuriai ir priklauso, nuosavybės teise?

Tuo metu, kai vargšas Premjeras laksto po pasaulį ieškodamas investicijų, ir už jas dar primokėdamas - mūsų, žinoma, o ne savo, pinigais?

Kodėl nei Seimas, nei Prezidentė Lietuvos banko valdytojui neužduoda šito klausimo?

O gal visų centrinių bankų - FED, ECB, Anglijos banko ir Riksbanko - turtas užsienyje?

Gal ir Lietuvoj tų turtų yra?

???

O JAV rado kuo džiaugtis.

Nors JAV vyriausybė kol kas nesiėmė aktyvesnių veiksmų, išskyrus išpuolius prieš pernelyg nuvertintą Kinijos juanį, pastaraisiais mėnesiais ji gali trinti rankas iš džiaugsmo.

Dolerio kursas krinta.

Pavyko.

Pasidžiaukim, kad nors amerikonams sekasi:)

Komentarų nėra: