2011-08-18

Black Box

Yra toks minties klodas – kibernetika (pažodžiui – vairininkavimo mokslas ir menas). Elementarūs šios disciplinos terminai: įėjimas/įeiga (input), išėjimas/išeiga (output), juodoji dėžė (black box), grįžtamasis ryšys (feedback).

Tam, kad orientuotumeis pasaulyje, nebūtina žinoti, kas yra juodosios dėžės viduje. Pakanka akylai stebėti paviršių – tai, kas vadinama įeiga ir išeiga.

Kad orientuotumeis pasaulyje.

orientate
1849, back formation from orientation. Related: Orientated.

orientation
1839, originally "arrangement of a building, etc., to face east or any other specified direction," noun of action from orient (v.). Sense of "the action of determining one's bearings" is from 1868.

orient (v.)
c.1727, originally "to arrange facing east," from Fr. s'orienter "to take one's bearings," lit. "to face the east" (also the source of Ger. orientierung), from O.Fr. orient "east," from L. orientum (see Orient (n.)). Meaning "determine bearings" first attested 1842; figurative sense is from 1850.

Orient (n.)
c.1300, "the East" (originally usually meaning what is now called the Mid-East), from O.Fr. orient (11c.), from L. orientem (nom. oriens) "the rising sun, the east, part of the sky where the sun rises," originally "rising" (adj.), prp. of oriri "to rise" (see orchestra). The Orient Express was a train that ran from Paris to Istanbul via Vienna 1883-1961, from the start associated with espionage and intrigue.

Sveiki, Ponia ir Pone Orientuotojai!


Orient-Express British Pullman Day Trip for Two.

In science and engineering, a black box is a device, system or object which can be viewed solely in terms of its input, output and transfer characteristics without any knowledge of its internal workings, that is, its implementation is "opaque" (black). Almost anything might be referred to as a black box: a transistor, an algorithm, or the human mind.

Если механизм работы не важен, то зависимость результатов от входных данных, как правило, известна; концепция чёрного ящика при этом используется, чтобы не отвлекаться на внутреннее устройство. Однако такой подход может дать ошибку при использовании устройства на пределе его возможностей.

Kas juodosios dėžės viduje 2011-08-17 11:53:04
Kibernan - pilotas, kibernetika - pilotavimas.

Pilotas pilotuoja tik savo aparatą. Joks jis ne valdytojas.

Tas, kuris Jėzų nukryžiavo, buvo toks pats, Pilotas.

Valdė jį juodosios dėžės konstruktoriai.

Kas pastatė tuos akmenis? 2011-08-17 12:05:24
G e o r g i a G u i d e s t o n e s.

Paskaitykit pirmąjį punktą, iškaltą tuose akmenyse.

Ar ne juodosios dėžės (kurios vidun m a s o n a s Arūnas Brazauskas siūlo nežvelgti) konstruktoriai?

M a s o n a i: n e v i e š i ir n e s i s l a p s t a n t y s.

black box 2011-08-17 13:05:29
jeigu įžvelgsi - žvelk, kiek nori
kas tau trukdo?

to black box 2011-08-17 14:44:24
Nesakiau, kad trukdo, sakiau, kad autorius siūlo nežvelgti ten.

Ta dėžė - mūsų galvose.

Juodos dėžės ten nereikia.

Šviesiau ten turi būti, taip ir bus.

The opposite of a black box is a system where the inner components or logic are available for inspection, which is sometimes known as a white box, a glass box, or a clear box.

Visokių yra baltųjų dėžių.

Ubuntu, White box after login.

Ir juodųjų visokių būta.

Komentarų nėra: