2011-08-17

Publikos edukavimas

public (adj.)
mid-15c., "pertaining to the people," from O.Fr. public (c.1300), from L. publicus, altered (by influence of L. pubes "adult population, adult") from Old L. poplicus "pertaining to the people," from populus "people." Meaning "open to all in the community" is from 1540s. An O.E. adjective in this sense was folclic. The noun meaning "the community" is attested from 1610s.

Public enemy is attested from 1756. Public relations first recorded 1913 (after an isolated use by Thomas Jefferson in 1807). Public school is from 1570s, originally, in Britain, a grammar school endowed for the benefit of the public, but most have evolved into boarding-schools for the well-to-do. The main modern meaning in U.S., "school (usually free) provided at public expense and run by local authorities," is attested from 1640s. For public house, see pub.

pub

1859, slang shortening of public house, which originally meant "any building open to the public" (1570s), then "inn that provides food and is licensed to sell ale, wine, and spirits" (1660s), and finally "tavern" (1768). Pub crawl first attested 1910 in British slang.

educate
mid-15c., "bring up (children), train," from L. educatus, pp. of educare "bring up, rear, educate," which is related to educere "bring out, lead forth," from ex- "out" (see ex-) + ducere "to lead" (see duke). Meaning "provide schooling" is first attested 1580s. Related: Educating.

Edukuotasis bus jau ex - duke.

Tai, čia kadaise šitaip.

Buvo.

Nagi, o koks gi šiuolaikinis, tarptautinių dalykų žinovų (?) mums, atsilikėliams, sugromuluotasis šių sąvokų aiškinimas?

pùblika [lot. publicus — viešas]:
1. kokių nors renginių arba viešų vietų lankytojai, žiūrovai, klausytojai;
2*. žmonės, visuomenė.

Edukologija (lot. educatio – švietimas, ugdymas, gr. logos – mokslas) – socialinis mokslas, tiriantis įvairiapusį žmogaus ir grupių ugdymą(si).

Va kaip, visai nebe taip dabar - paedukuos jus/mus, ir būsit/m visai ne ex - duke, o įvairiapusiai ugdyta/s.

Kažkodėl.

Štai bent kelios vieną dieną edukuotojų pasistengtos publikos edukavimo pastangos.

Ne pub'e pastengtos tos pastangos - viešojoj erdvėj, skirtos plačiajai publikai.

Stovėdamas prie grafičiais išmargintos sienos D.Cameronas sakė, jog pažeista Britanijos visuomenė per ilgai „skatino tinginystę, pateisindavo blogą elgesį, griovė savidiscipliną ir atgrasydavo nuo sunkaus darbo.“

„Vaikai be tėvų. Mokyklos be disciplinos. Atlygis be pastangų. Nusikaltimai be bausmės. Teisės be atsakomybės. Bendruomenės be kontrolės", - vardijo jis.

Premjero kalbos klausęsi jaunuoliai neatrodė sužavėti D.Camerono planų.

„Jis turėtų liautis kaltinti visus kitus, jis turėtų nusileisti ant žemės, - sakė 17-metis Jake'as Parkinsonas (Džeikas Parkinsonas). - Jeigu jis būtų tinkamai dirbęs, to nebūtų nutikę.“

Koksai!

Bet ir jis apie kai ką nesakė.

3. Mansion House 13:41 08-16 IP: 80.240.9.72
Premjeras apie moralę kalbėjo, Londono meras apie nemokamus bilietus šnekėjo, gal žodį tars The Right Honourable Lord Mayor of London - įdomu būtų paklausyti.

G.Sorosas ragina Graikiją ir Portugaliją trauktis iš euro zonos ir bėgti iš Europos Sąjungos!

Dar ko!

Įdomu, kodėl pats iš kai kur pabėgo.

George Soros, the billionaire best known for breaking the Bank of England, is returning money to outside investors in his $25.5 billion firm, ending a career as hedge-fund manager that spanned more than four decades.

W.Buffettas ragina didinti mokesčius JAV turtuoliams!

B.Obama turi ekonomikos stiprinimo planą!

„Labai konkretų“ planą, kurį atskleis kitą mėnesį.

O kodėl mums su likusiu Pasauliu teks dar mėnesį palaukt?

Na, Obama - ne koks Pitagoras. Tasai tai, išradęs savo kelnes, iškart gyrėsi - meskit, graikai, savo pakyrėjusias marškas, maukitės kelnes ir nešiokit kaip visi žmonės, tuo pačiu ir trikampius išmatuosit.


Jie ir tebenešioja ligšiol, chitonus su himationais numetė.

Bet čia - matematika.

O ekonomika - visai kas kita.

Obama tai žino.

Jei turi ekonomikos planą - neplepėk.

Turi jis, tur būt, negi blefuoja?

Štai ir Pasaulio banko vyr. statistas sako:

„Amerika savo bėdas vienaip ar kitaip išspręs. Bet tikrai neaišku, kas laukia Europos ar euro. Lietuva dėl to neturėtų ramiai gyventi”, – kalbėjo pašnekovas.

Gąsdina, kaip Sorosas.

Nors toji gudrioji Amerika, kuri savo problemas kaip nors išspręs, iš Europos sugeba trečdaliu daugiau nupirkti, negu jai parduoda.

Negi pyksi - turi pinigų.

Tik štai koks paveikslėlis...

Tai gudrūs ar įžūlūs jiedu su Sorosu?

Ar gudrūs ir įžūlūs?

Biednojo protas bagotojo kišeniuje?

Nors ... ne tik gąsdina, dar ir žavisi.

Žavisi jisai lietuvių kantrybe, kad lietuviai per krizę sugebėjo susiveržti diržus, į gatves neišėjo.

„Pietų Europoje ar Amerikoje tai būtų neįmanoma. Lietuvių patirtis man atrodo unikali”, – sakė vyriausiasis Pasaulio banko patarėjas.

Bet Lietuvos valdžios sprendimai jam atrodo ne tokie priimtini. Kelti mokesčius tokiu metu – labai klaidingas žingsnis.

O mūsų premjeras turi savo finansų patarėją, kuris, nė 26-rių metelių neturėdamas, sprendė Lietuvos Vyriausybės finansavimo klausimą!

Kaip tokio Lietuvos Vyriausybės vadas neims užu patarėją, kaip jo neklausys?

Koks jaunimas!

Jauniklis buvo, visiškai, o jau žinojo, pas ką pinigai.

Taip, kad nereikia ...

Ir iš viso:)

Komentarų nėra: