2011-10-30

Augsas

Seniausios žinomos monetos buvo nukaldintos apie 700 m. pr. m. e. Lydijoje (dabar – Vakarų Turkija),- šioje senovės valstybėje jos gamintos iš vadinamojo elektrumo, t. y. tam tikro aukso ir sidabro lydinio.


Elektrumas, elektronas (angl. electrum; rus. электрум; lenk. elektron) - natūraliai pasitaikantis aukso ir sidabro lydinys, turintis vario ir kitų metalų priemaišų, arba analogiškas dirbtinis lydinys. Elektrumo spalva priklauso nuo sidabro kiekio ir būna nuo blyškiai iki skaisčiai geltonos. Kietis 2−3; tankis 12—15 g/cm³.

Natūraliame Vakarų Anatolijos elektrume aukso yra nuo 70% iki 90%, o senovės Lydijos monetų elektrume aukso yra 45–55%. Tuo remiantis spėjama, kad monetas imta kaldinti tam, kad gauti pelno iš kaldinimo aukso monetų, kurios aukso turėjo mažiau negu natūralus regiono auksas.

Kai ką primena.

Tai tie vakarų anatolijai - bene pirmieji leišių lėšintojai?

Эле́ктрум (также электр, лат. electrum, от др.-греч. ἤλεκτρον — янтарь, назван в связи с цветом) — минерал, разновидность самородного золота; представляет собой сплав серебра с золотом (Ag, Au).

Va tai tau!

Gintaras.


Panašu, kad senovės graikai ἤλεκτρον - gintarą turėjo, iš mūsų, matyt, paskum elektrumą jo vardu pavadino, pagal panašumą, paskum dvejojo, kurį rinktis - mūsų gintarą, ar tą elektrumą.

Galop pasirinko elektrumą, taip išeina.

Gal auksakaliai savo išmone graikus suviliojo?

O gal gintarą išlėšinti neišmoko?

Nematė biznio perspektyvos, augimo, taip sakant.

Koks biznis be išlėšinimo?

Lith. augu "to grow," aukstas "high, of superior rank;" Gk. auxo "increase," auxein "to increase;" Goth. aukan "to grow, increase;"

Paskui ir mes, pamiršę ir protėvius, ir gintarą, tą vakarų anatolijų elektrumą, graikų pavyzdžiu auksu pavadinę, gainiotis ėmėm, tikėdamiesi pralobti, lėšų daugiau turėti tikėdamiesi.

Nesupratom, kad tas lėšas lėšintojai išlėšina?

Atrodo, kad turtas užauga, o iš tikrųjų - ne.

Ir išvis, tas gintaras iš sakų, tie sakai iš medžio, tas medis pradžioj užaugti turi. Užauginti reikia, ilgai laukti...

Kam auginti, tiks ir paaugsuotas!


Augsas juk taip gražu!


Nuostabu!


Ar ne?


Jei jau tas jų elektrumas mums tebėr brangesnis už mūsų elektroną, bent jo lietuviško pavadinimo rašybą atitaisykim.

Augsas, ne auksas.

Augso, augso!


O gal braliukai geriau išmano?

3 komentarai:

Zenonas rašė...

Lyda - gal nuo lydimo, lydimėlis - gaisravietė, išdegusi vieta. Bet ugnis ir liejimui-lydymui buvo naudojama. Čia matau sąsają.
Lydyti - lirti - Lietuva.
Darau išvadas, kad Lietuva ne nuo kažkokio upokšnio, kuris tampa matomu tik išsiliejus po lietaus, bet sulietos keletas genčių į stipresnį junginį - Lietuvą (suliejimo produktą).
Lydijoje buvo monetos gal ne tik kaldinamos , bet ir liedinamos???

Zenonas rašė...

pataisymas:
Lydyti-lieti-Lietuva

Eugenijus Paliokas rašė...

Lydijoje pradėjusieji kaldinti monetas jomis galop beveik sunaikino, į jas sulydė Lietuvą.