2012-04-14

Shashtihi

60.

Sanskritas.

Buvo ir dažnai tebėra naudojama kaip liturginė induizmo, budizmo ir džainizmo kalba. Vartojama iš brahmi kilusi devanagari rašto atmaina.

Pavadinimas kildinamas iš sanskrito žodžių deva – dievybė, nāgara – miestas.

Sanskrito reikšmę Indijos kultūroje galima palyginti su lotynų kalba krikščioniškoje Europoje.

Civilizatoriai?

Lietuviškai: Dievas davė dantis, Dievas duos duonos.

Sanskritu: Devas adadat datas, Devas dasyati dhanas.

Skaičiuoti greit išmoktume.

Nava - Newīnei - Devyni.

Kitkas suprantama lietuviškai.

Šešios dešimtys vedų mokymuose reikšmingos.

Bet šešiasdešimtainius skaičius kildinam iš šumerų.

Ar nenusiaurinam?

Sugrįžau, nes pagalvojau, jog nemačiau tokių šešiasdešimtainės skaičiavimo sistemos gyvybingumo aiškinimų.

Iš eilės.

1. Sakom, kad Žemė apie Saulę keliauja elipsine orbita, kurios viename židinių - Saulė.

Interestingly, the orbit of either body in the reference frame of the other is also an ellipse, with the other body at one focus.

2. Tos orbitos ekcentricitetas - 1/60.

3. Elipsės ilgis (perimetras), kurį, skirtingai nuo apskritimo perimetro, sudėtinga apskaičiuoti, išreiškiamas begaline elipsės ekscentriciteto laipsnių eilute.

1 радиан ≈ 57°17′45″ = 57 + 17\60 + 45\60^2 градусов.

Николай Коперник в знаменитой работе «О вращениях небесных сфер» даёт значение сидерического года 365;15′24″10‴ дней, приблизительно 365,25671 дней.

T.y.,

6×60 + 5 + 15/60 + 24/60^2 + 10/60^3

dienų.

The length of the tropical year in Neo-Babylonian astronomy (see Hipparchus), 365.24579... days, can be expressed in sexagesimal as 6:5:14:44:51 (6×60 + 5 + 14/60 + 44/60^2 + 51/60^3) days

4. В старых астрономических работах минута может также обозначать единицу времени, равную 1/60 дня (то есть 24 современные минуты).

5. Victory Stele of Naram-Sin.


Saulės dvi.

Samekh in gematria has the value 60.

In some legends, samekh is said to have been a miracle of the Ten Commandments.

Samekh and Mem form the abbreviation for the Angel of Death, whose name in Hebrew is Samael. It also stands for centimetre.

Šimtas.

It is said that he was the guardian angel of Esau and a patron of the Roman empire.

Komentarų nėra: