2012-04-09

Vėliava

Atsirado kaip karinių būrių simboliai. Senovės Egipto, Asirijos, vėliau kaip Graikijos, Romos kariuomenės naudojo vėliavas kaip kariuomenės ar atskirų jos dalinių skiriamąjį ženklą.

Kuo skirias svetimas nuo svečio?

svetỹs
sm. (4) Š, Rtr, DŽ, svẽtis (2) [K], OsG22, Plik; N
1. Sut, I, M, L, Varn, Plik, Vdžg žr. 1 svečias 1: Ankstie svetỹs atejo Rmč. Svẽtį pamatom, tai gražesnį jupiką velkamos Grd. Svečio dingste ir mums gerai, ir mus vaišina J. Būs i mums maloniau, ka svečiaĩ valgo Vdk. Svečiaĩ eiti apdringo, nebepaslenka J. Pry žmonių ateidavo, svečiù pabūdavo Kv. Ans y[ra] svetỹs, ne pačiūjis Dov. Parvažiuo[ja] kaip svetỹs didžiausis DūnŽ. O! Koks tu retas svetỹs pas mūsų! Rs. Pasėdėk da, nesiskubyk į darbą, juk svetỹs Erž. Niekur nevažiuoju, svẽtį išleidu Krš. Būs išvakarys vestuvių, tai jau suvažiuos svečiaĩ į vestuves Plt. Suvažiavo svečiaĩ, ir stalai aptiesti, i paviešėjo, ir pasišoko visi End. Su čiurškalu kokiu nepavaišinsi svẽčio, pri pyrago reikės ir žodžio iš širdies Tv. Man tie svečiaĩ įkyrėjo ligi gyvo kaulo Kair. O čia svetys po svečio P. Kad nukrinta peilis, sako, kad ateis vyriškis svetys LTR(Vkš). Senovė[je] visu didžiausia goda buvo svetį į pirtį nuvesti ir išperdinti S.Dauk. Pamylėti reik sveteliùs, o kuo pamylės? Nv. Svetỹs į numus – grobk už kiaušius (kepk kiaušinienę) Als. Aš tam alų padariau ir svetukus sukviečiau – galiu pamylėti KlvD175. O ir atjojo du balti sveteliai, šnekin kalbin tėtužį (d.) Ls(Vlkš). Prašau svetį į svirną, ten mes pasiregėsme StnD14. Prašau svẽtį į svirnelį, sėsti ant margųjų skrynelių JV378. | prk.: Aš čia svetỹs, aš žinau savo kelią (greitai reikės mirti) Btg. ^ Prašom sėsties, būsi svetys Žem. Palenk kojas pry kėdės, būsi svetỹs DūnŽ. Sėsk į kertę, svetỹs būsi Akm. Ankstybas svetỹs neilgai vieša Slnt. Ilgas svetỹs išvažiuo[ja] – atsivalnini Krš. Svetỹs nevalninkas: ką padedi, tura ėsti Krš. Svetys verkdamas tur lašinius valgyti J.Jabl. Svetỹs, kol duoną užkepa DūnŽ. Svetỹs svẽčio nekenta, o numiškis abijų Vgr. Svetỹs trečią dieną pasmirsta kaip žiuvis Prk. Neprašytam svẽčiui užpečky[je] vieta J. Neprašytam svečiui vieta už angos A.Damb(Lkv). ║ juok. bet kas pašalinis: Svetỹs (apie viščiuką) ateina Ln. Svečių̃ pilna troba – vištų tatai Trkn.

svetimàsis, -óji smob. emph., svẽtimasis, -oji žr. 2 svetimas: Pareina tarnaitė ir smalsiai sustoja ties svetimuoju I.Simon. Jau tu numiškis neprašydinkis, jau svẽtimasis gana prašydinas LKT83(Pln). Tuodu du svetimúoju pavalgė LKT144(Kin). A jau prigudai į svetimū́sius? LKT43(Lc). Bei miesčionys iš Jeruzalės pabėgo, bei svetimieji pasiliko Jeruzalėje BB1Mak1,40. Ar tu viens svetimųjų Jeruzalėje esi, kuris nežino, kas te šias dienas nusidavė? BPI403. Ne tiektai svetimieji, bet ir patys gimdytojai jo stebėjosi teip didiemus ir tūleropiemus daiktamus DP49. Svetimųjų (viršuje ateivių) tu nelupk, nei spausk BB2Moz22,21. Svetimų̃jų valdžia KI466.

Vėliavos.

Kad galėtume atskirti.

Nuo svetimų.

Skaidyti.

Į dalis.

Europoje vėliavos labiausiai paplito viduramžiais.

Vėliau pradėjo naudoti valstybės, laivynai, giminės, organizacijos.

Lietuviai eidami į karą, save laikydavo vėlėmis, kadangi einą žūti. Žmonės irgi sakydavę: „Vėlės eina. Tie, kurie žus“. Vėliau vėliava imta vadinti patį būrį, dar vėliau – ženklą, kurį būrys nešdavo.

Mažas vaikelis sykį pasakė:

- Varna - miško vėliava.

Iš kur žinojo?

Minta gyvūniniu maistu – įvairiais vabzdžiais, peliniais graužikais, paukščių kiaušiniais, paukščių jaunikliais. Žiemą lesa įvairias maisto atliekas, dvėselieną.

Nebelkrähe.

Krach.

krachas
1. bankrotas.
2. prk. visiškas nepasisekimas, pralaimėjimas, žlugimas.

flag (n.1)
"cloth ensign," late 15c., now in all modern Germanic languages, but apparently first recorded in English, origin unknown, but likely connected with flag (v.) or else, like it, perhaps onomatopoeic. A less likely guess is that it is from the flag in flagstone on notion of being square and flat. U.S. Flag Day (1894) is in reference to the adopting of the Stars and Stripes by the Continental Congress on June 14, 1777.

Origin unknown.

Koks išdidus vėliavos plakimas!

flag (v.)
1540s, "flap about loosely," perhaps a variant of M.E. flakken, flacken "to flap, flutter" (late 14c.), probably from O.N. flakka "to flicker, flutter," perhaps onomatopoeic of something flapping lazily in the wind. Sense of "go limp, droop" is first recorded 1610s. Meaning "to designate as someone who will not be served more liquor" is from 1980s, probably from use of flags to signal trains, etc., to halt, which led to the verb in this sense (1856, Amer.Eng.). Related: Flagged; flagging.

Ne kas.

From O.N. flakka.

Flaki.

The dish dates back as early as the 14th century, when it was one of the favorite dishes of King Władysław II Jagiełło.

ФЛАГ
м. немецк. корабельное, мореходное знамя; различают: военный кормовой флаг, белый с андреевским синим крестом, и носовой, или гюйс; затем, пароходам, яхтам, транспортам и пр. даны особые флаги, адмиралам, по сану и чину их, также; купеческий флаг (оборотный голландский): три вдольные полосы, белая, синяя, красная; сигнальные флаги, разных видов, по условию; на пристанях, при игрищах и празднествах и пр. подымают иногда флаги произвольного виду. Императорский флаг, штандарт, желтый с черным орлом (гербом), подымаемый также, во время бытности государя, на дворцах. Флажная ткань или флагдук, шерстяная рединка, серпянка. Флагшток м. шест, на котором поднимается флаг, также окончанье мачты, с клотиком (головкой). Флагман, начальник эскадры, флота, подымающий свой флаг (а не общий) на том судне, где он сам находится. Флагманский корабль. Флаг-офицер, состоящий при флагмане, для сигналов и в виде адъютанта. Все народы Европы знают цвета, масти, краски свои — мы их не знаем и путаем, подымая разноцветные флаги невпопад. Народного цвета у нас нет; цвет армии: зеленый и алый; казенный цвет, военный, георгиевский: белый, жаркой, черный (серебро, золото, чернь), и это же цвет значков (кокард); знамена наши и крепостные флаги разноцветные; морской военный флаг белый с андреевским крестом; торговый: белый, синий, красный, вдоль; какие же цвета подымать и носить на себе, какими украшать здания и пр. при мирных народных торжествах?

Флаг России.

Умом Россию не понять
?

Кого же в истории с флагом понять?

Может тех, чье оружие - для обороны?

Kur pagonių vėliava?

Vexillum.

Vekselis.

Flags.

Karinių būrių simboliai.

Church
flags.

???

Church.

Božnica.

Bažnytinės vėliavos.

Crusaders flags.

Kryžiuočiai.

Vatikano
vėliava.


Vatikano herbas.

Coat of arms.

"...žmonija gali pamatyti ir ištyrinėti paliečiamus materialius dalykus, bet ji negali pamatyti, kur eina pasaulis, arba iš kur jis kyla, kur mūsų gyvenimas linksta, kas yra gėris ir blogis." (Popiežius Benediktas XVI)

P.S.

Leldīnis

×velionių̃ pė̃tnyčia Glv Didysis penktadienis.

vẽlionas sm. (1) NdŽ, vèlionas (1) Graž, Ldvn žr. veliumas 1: Jaunoj[i] buvo su vèlionu LzŽ. Ir vẽlionas užleistas ant kairiosios pusės Varn. Ponios veido nebuvo galima matyti, nes velionas buvo tankus LzP. O tas velionẽlis an muno galvelės kaip girios lauželis (d.) Pj.

vãlionas sm. (3b), vàlionas (3b) Pv žr. velionas: In šliūbą nuoteka važiuodavo baltais rūbais, vãlionas ilgas, rūtų vainikas nupintas ir girlianda padaryta, tan pačian valionañ indėta Alv. Valionaĩ ilgi buvo, drūžkos net paneša vãlioną, kad nestęst žeme DrskŽ. Vãlioną nuima ir skepetą užriša [nuotakai] kur gražesnę Kpč. Tik toj viena senė kap ženijos, tai kunigas numetė vãlioną Vs. Ar tau atsibodo rūtų vainikėlis, ar tau pasgrožėjo baltas valionėlis? LTR(Vrn). Šilkų valionė̃lis – tai didis vargelis (d.)Gdl.2 komentarai:

audrius rašė...

Vailoks
Veltinis
Vėlinys
Velta pala pa lazda plazda...
....

audrius rašė...

Luotas
Fluotas
Flotilė
Flagmanas
Pala luote ant palakštoto ar pala koto, o gal falakočio:)