2014-04-08

5 procentai

Ne apie senus "gerus" laikus.

Ne apie tai.

Nors tai, žinoma, viena iš svarbiausių priežasčių.

We are The Winners!

...

Mažiausiai iš pateikto 18 Lietuvos institucijų sąrašo respondentai sakė pasitikintys partijomis – 4,6 proc. ir Seimu – 5,4 procento.

Oho!

Net 6,7 procento pasitiki Seimu ir net 4,8 procento - partijomis.

Pusė Seimo renkama pagal partijų, dotuojamų iš rinkėjų kišenės, sąrašus.

Rašo, kad euroskeptikai:)

2014 metų kovo 25-osios Seimo sprendimas išbraukti iš darbotvarkės referendumo klausimą turi precedentą.

1993 m. lapkričio 30 d. svarstant posėdžio darbotvarkę, į kurią buvo įtrauktas ir žemės pardavimo užsieniečiams klausimas, kilo panašus chaosas. Tada atsistojo Alvydas Baležentis ir tarė: „Ar mums nereikėtų įsitraukti į savaitės ir dienos darbotvarkę labai rimtą klausimą: kaip Lietuvos žmonės mumis pasitiki?

Šitą klausimą man padiktavo šios dienos (1993 m. lapkričio 30-osios) „Respublikos“ numeris, kur yra teigiama, kad Lietuvos Seimu pasitiki tik 34 procentai Lietuvos žmonių. Kitaip sakant, mes iš esmės turėtume galvoti, ką mums toliau veikti arba neveikti. Ir čia yra labai plati dirva pamąstymui dėl mūsų darbo stiliaus, dėl mūsų darbotvarkių, dėl mūsų vadovybės“.

Įsivaizduojate, atsirado žmogus, kuris suabejojo, ar Seimas, turėdamas 34 procentus Tautos pasitikėjimo, gali spręsti tokius svarbius klausimus.

Dabar, kai Seimu pasitiki 5 procentai, jis leidžia sau spręsti.

Ir sprendžia: NELEISTI, NUKELTI, SUTRUKDYTI.

Kodėl?

Kaip drįsta?


LIETUVIŲ TAUTA

– prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,
– jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,
– šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,
– išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,
– įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje - nepriklausomoje Lietuvos valstybėje,
– puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,
– siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės,
atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ
 
1 straipsnis
Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.

Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

4 straipsnis
Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.


Tiesiogiai ar per 5 procentų Tautos pasitikėjimą teturinčius atstovus?

Šitaip?

 Ir šitaip?


Lentelės procentai.

I0 procentų po airijas/landynes išsilaksčiusios Tautos surinktų parašų DVIGUBAI VIRŠIJA 5 procentus ir PUSANTRO KARTO VIRŠIJA  6,7 procento, kurie, savo ruožtu, viršija Ukrainos 6,56 procento lentelėje.

Neskubantys Visaip delsiantys pavojingąjį referendumą skelbt Seimas bei jo Teisės ir teisėtvarkos komitetas šitų duomenų domėn neima.

Ukraina, Nepriklausomybės aikštė.


1 komentaras:

audrius rašė...

Vaškas ir medus plius penki nuo šimto deguto ir valstybė lygi falšybėi.
Kur korys su turtais ar lietuvių lietis daboti turtus tautos vyties žydi? Žvakių liejykloj su protu ir progresu visiškai susipykta? Šiašiakampiai gardai su bokštais sutrunijo, o piemenys su kiaulėm davatkyne vienam lovy lervuojas ir rugštis dangun leidžia? Kas kuops tą lervyną? Gal sodininkas, gal žmogus, gal biomasė pati ims ir baimę pajautus dar didesnę sutryps kanopom ir išsilakstis žolės žalesnės? Žmogau, auuu!?