2014-04-11

Švaboda!

Apipavidalintojo rubrika - pilietiko politiko žodis.

Autorius gal irgi iš graikiškojo Melo/Meloso atkilęs?


NATO globoje esančios Lietuvos vardu!

... svarbiausia mūsų misija turėtų tapti Rytuose esančios „Blogio imperijos“ sunaikinimas!

Mes – vėl esančios kartu Lietuva, Lenkija ir Ukraina - turime atlikti savo istorinę misiją...
 

Ūkionomistas Ekonomistas, liberalas.

L'ÜberAlles.

ÜberAlles.

Šauliai Be Šaunykų.

The Amazing Kamikaze Syndrome.

Tada jau bus švaboda.


... Maskvos išlaikomi stribų bei žydšaudžių vaikaičiai.

Pataikiau su Tikraisiais Žydšaudžiais.

Aha.

Bus jiems! 

Bus bus... 

Kad juos kur! 

Visiškai negerbia Europos anei Amerikos.

Kaip pirštu į lubas.  

P.S.
TIK RUSU TANKAI GRAZINS LIETUVIUI NORA GYVENTI. TAIP BUVO 1940 metais, TAIP BUS IR DABAR!

21. 18-TAM RYŽTINGAM TANKISTUI 2014-04-10 07:16 IP: 84.15.186.70  
1940-TAIS BUVO SOVIETŲ TANKAI. RYŽTO SOVIETŲ TANKISTAMS SUTEIKĖ HITLERIO IR STALINO SUSITARIMAS, VADINAMAS MOLOTOVO-RIBENTROPO PAKTU. Kaip dabar yra, Ryžtingasai Tankiste?

Tankistu, beje, pasirūpinta, iš anksto.

Kažkas labai Rūpestingai Rūpinasi.

Negi Rupūžė?

P.P.S.

17. Prūsai – vakarų baltų tauta 12:39 04-01 IP: 80.240.12.72
Rusią valdė tik dvi dinastijos. Pirmoji buvo Riurikų, antroji – Romanovų. Pirmuosius, anot legendų ( bibliotekar .ru / rus/ 80.htm), senovės Rusios žmonės IX amžiuje pasikvietė iš Prūsijos. Romanovai (patys save, beje, vėlgi kildinantys iš XIV amžiаus prūsų), 1610-1612 metų " Smūtos" metu su germanų švedų pagalba pakeitę Riurikus, 1761 metais susiženijo su vėlgi germaniškąja Schleswig-Holstein-Gottorp dinastija. Po 11 metų TRYS GERMANŲ VALSTYBĖS - Rusija, Prūsija (kryžiuočių nukariauta XIII amžiuje) ir Austro-Vengrija - pasidalijo Abiejų Tautų Respubliką.

Ne germanų?

Ne vokiečiai...

Vokiečiai?

Ar kas kitas, už jų pasislėpęs?

Komentarų nėra: