2011-10-27

Pilietika

Politika ― tai bendro žmonių gyvenimo visuomenėje organizavimo ir nuolatinio reguliavimo veikla.

Terminas „politika“ nurodo valstybės gyvenimą. Senovės graikų kalbos žodis 'polis' reiškia miestą - valstybę, o iš šio žodžio sudarytas būdvardis 'politikos' reiškia visa tai, kas susiję su valstybe ir jos gyvenimu.

Vieno žymiausių senovės graikų mąstytojų Aristotelio traktatas, skirtas valstybei, valstybės valdymui, skirtingoms to valdymo formoms, vadinasi „Politika“.

Platonas mano draugas, bet tiesa man brangesnė"

Πολιτικός.

Πόλις.

Sako, miestai-valstybės buvę, miestelėnai ten politikavę.

Tik pamiršta, kad tie miestai apie pilis užaugę.

Castle.

Pilis ir πολις.

Piliečiai ir πολίτες.

Politika ir pilietika.

Kada Lietuvoj rados politikai?

Ar ne sykiu su Rzeczpospolita?

Dabar politikai iš pilietikų prašinėja po litą - kitą savo varžytuvėms.

Prieš tai tų litų valdymą svetimiems atidavę.

Patys su pinigais išsiskirt visiškai neskuba.

Kaip danguj, taip ir žemėj?

Pasivaržę ir nugalėję varžytuvėse, politikai nebesivaržo.

Neliečiamaisiais pasiskelbę, pilietikus prisimena tik prieš elekcijas.

Kada politikai taip atsiskyrė nuo pilietikų?

Gal tada, kai pilis pavirto πολις?

Pilį pila, polį kala.

Kiečiau?

Toks ir kietumas.

Nors ... pastaruoju metu tos šalies politikai kartais išrodo pilietikais.

Kad taip mūsiškiai būtų elgęsi...

Prasta politikų politika.

Susimovė politikai.

Gal jau laikas politiką keisti pilietika?

Visuotine pilietika.

1 komentaras:

Dario Budrio rašė...

POLitiKA po TRoja karų ,jau tik graikiško,lotyniško ir ivritizmo raidmenų

RunoLogijai metų kiek ir begalybėi