2014-04-08

Revoliucionierius

Лейба Бронштейн родился пятым ребёнком в семье Давида Леонтьевича Бронштейна (1843—1922) и его жены Анны (Анетты) Львовны Бронштейн (урождённой Животовской) — богатых землевладельцев-арендодателей из числа европейских  еврейских колонистов земледельческого хутора...

Арендодаватели:)

Iš tikrųjų - tai nuomotojai, tie, kurie žemę, kurią turi, bet jos nearia, nedirba, nuomoja tiems, kurie ją aria, dirba, bet jos neturi.

Rentininkai.

Gebantys suręsti sau naudingą mentalinę konstrukciją; turintys viziją, provider'iai.

Negebantys pluša prakaituoja, rūpinasi provizija.

Tai bent paper based vizija!

Trakiškis.

Paėmęs Odesos kalėjimo prižiūrėtojo pavardę sau pravarde.

Su kuria ir įėjo Revoliucijų Istorijon.

Lenin, Trotsky, and their cohorts did not overthrow the monarchy. They overthrew the first democratic society in Russian history, set up through a truly popular revolution in March, 1917 [...]
. — Eugene Lyons; as quoted by G. Edward Griffin in The Creature From Jekyll Island view

International Brotherhood bankers from Britain, the United States, Russia, Germany, and France met in Sweden in the Summer of 1917. They agreed that Kuhn, Loeb and Company would deposit $50 million in a Swedish bank account for Lenin and Trosky’s use.
 — David Icke; The Biggest Secret view

 While Lenin, Trotsky, and the rest were publicly condemning ‘capitalism’, they were being financed by the Brotherhood bankers of Wall Street and London, the same people who would later support Hitler. 
— David Icke; The Biggest Secret view
 
Kam tai įdomu?

Marš į zoną!

Marš!

Padainuokit.

Litūviai mes litūviai...


Das Kapital!

Konstitucijos įgyvendinimo įstatyme Lietuva įsipareigojo nuo 2014 metų gegužės 1 dienos suteikti leidimą įsigyti žemę, vidaus vandens ir miškus ne tik ES, bet ir NATO bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nariams. 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Paryžiuje vienos įtakingiausių pasaulyje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Tarybai pristatė Lietuvos pasirengimą narystei EBPO ir atsakė į 34 šalių ambasadorių klausimus. Šios organizacijos narėmis gali tapti tik ekonomiškai išsivysčiusios ir stabilios valstybės. Šiuo metu jai priklauso 34 ekonomiškai stipriausios pasaulio šalys.
.
EBPO Ministrų Taryba šiemet nusprendė, kad 2015 m. pradėti derybas dėl narystės organizacijoje bus pakviesta ir Lietuva.

Nuo 2014 metų gegužės 1 dienos.

Gal naują Trakiškį išauginsim?

Komentarų nėra: