2013-08-04

Provizija

Provisional government.

Provisional government is an emergency or interim government set up when a political void has been created by the collapse of a very large government.

Collapse of a very large government.

provision (n.)
late 14c., "a providing beforehand, action of arranging in advance" (originally in reference to ecclesiastical appointments made before the position was vacant), from Old French provision "precaution, care" (early 14c.), from Latin provisionem (nominative provisio) "a foreseeing, foresight, preparation, prevention," noun of action from past participle stem of providere "look ahead" (see provide). Meaning "something provided" is attested from late 15c.; specific sense of "supply of food" is from c.1600.

provision (v.)
"to supply with provisions," 1787, from provision (n.). Related: Provisioned; provisioning.

provide
(v.)
early 15c., from Latin providere "look ahead, prepare, supply, act with foresight," from pro- "ahead" (see pro-) + videre "to see" (see vision). Related: Provided; providing. Earlier in same sense was purvey, which is the same word as deformed in Old French.

ПРОВИ́ДЕЦ, провидца, муж. (книжн. ритор. устар.). Человек, который может провидеть.

... устар....

O mes ką?

Specific sence:

provizija [lot. provisio],
maistas, maisto atsargos.

Kai nėra vizijos ...


P.S. Mes, ačiū Dievui, nesame amerikiečiai. Mes niekada neturėjome ir neturėsime storos piniginės, todėl visada nekentėme ir nekęsime turtingų žmonių. , kurie mus maitina.

!!!

«Provider» («Кормилец семьи») — одна из серий телесериала «Ангел».

Angelas.

Duok, duok - pinigų duok!

1 komentaras:

audrius rašė...

Labusai lapso laškėk pravadyjami pramatas perkūnų savo pirkiose, a kitų labusų da labesnis labas lovėsse kulint nuomolio numese duminėse dumoti labas, a tie katri be lovės guli, tai tiems bėda be lovė, vargas, darbas, kalėtės ir mylastynios maldavimas ant kelio.... Kali labas labusas klaipėj, lapsi, kalabėdamas bėdas ir šviesos po smerčiaus tikėdamas.... Tikėjimo kalėjimas, pinigų kalėjimas, kaltės kalėjimas, Baimės klaipėdų, baimė atima žadą nuo kalalabos, nuo kaladavojimo, nuo burimosi burin rimo buryje burti rata lyto rimo su gama ta visa ta kalant labas dalijantis davojant viens kitam gyvenimo labą tiesiog gyvenant, gyventi.... Va ir koldūnai išlindo, išsikalabijo kap kalabokai....:)

Visokie koldūnai, čeburaškos, kalabokai, boratai ir begalė kitų vardų vaidilų sukurtos keistuolių teatro pramonės iš labų vardų, juos keistai keičiant į jų morą, keistenybes, turginį bazara nuo klaipėdos iki odesos nuo kur visa tą bohema liejas balamutydama svietą...