2013-08-10

Etatų falštybė


Niccolò Machiavelli.

État - ne etatas, ne sąlyga - valstybė.

Todėl ir falštybė, kad ygrekai ir etatai.

Net tikėjimas etatinis.

Gogolis, "Mirusios sielos".

Gal yra laisvas tikinčiojo etatas?

Šiaip tai labai patogu: nėra etatų, nėra galimybių.

O kur finansavimas?

Eikit sau!

Vietoj pareigų - etatas; pareigūnais gi, kažkodėl, jėgos, represinių struktūrų tarnautojus vadinam.

Tas, kas mums įsipareigojęs turėtų būt ir ją, pareigą, atlikt turėtų - "sėdi ant etato", pvz., ant mums nežinomos sprecifikos vyr.specialisto ar kokio paslaptoriaus etato; pareigūnais vadinami gi ne pareigą atlieka, o įsakymą vykdo.

Egzistuoja du pagrindiniai požiūriai, koks turėtų būti valstybės vaidmuo:

Etatizmas. Valstybės vaidmuo politiniame gyvenime suabsoliutinamas. Pasak G. Hėgelio: „Valstybė – tikslas savyje“. Variantai: autoritarinis, totalitarinis, demokratinis.

Anarchizmas. Valstybinė organizacija laikoma negerove, krizių priežastimi. Tikslas – visuomenė be viešpatavimo, prievartos struktūros.

Abudu žodžiai svetimi.

Gal ne valstybinė organizacija yra negerovė, krizių priežastis, o etatinė?

Gal ne anarchizmas, o savivalda?

Tingisi...

1 komentaras:

audrius rašė...

TRNJ, TRBA, TRVLD, TRVLT...
Tironas
Tyronija
Taryba
Tyravalia...
Tiravalialeida
Tiravaliatyratarasavavalialeidalietavijatutairatuta...
Tautalietatararinis...
Dabar dėja novyjantis demonstracinis vaidilutinis karotribunolinis visaką globiantis ir konservuojantis į tingių nagus, katrie atskalūnai pakitusios genetikos virtę gruobuonimis ir vergais-robotais, bei galimai kažkokių genų krušos eksperimentų aukos.

Matyt dar nemetas, kai visi susirinks kaip vienas ir kiekviena šeima, gyvenimas, pirkia, kiemas, dūmas, sodas ir panaši dalis vienos lietos susirinkus tars tirs valia vienąją leis tyronyjon saulės rato matyjon materilitivytižyvuojant...

Kas vis per parpininkai atsiranda tarp mūsų? Gal jie ir mumyse inaugę tinaigina vergo angį, vangį,... Ti VaNGis vangina vana gyvenos gyvenimo žyvatos.

Tingi
Vangi
Tvanki
Troška
Geidimas
Goda
Amžinas troškulys goda, vis nauja na uja uja novyti godimą godą vergo tingaus nuo tvankos...