2013-08-09

Ekonomika yra mokslas

Pamanyk - neigiamas balansas...

1. Lietuvos BVP auga! Tuoj atitiksim Mastrichto kriterijus!
2013-08-09 13:51 IP: 84.15.188.168
Užsienio prekybos balansas išliko neigiamas ir labai padidėjo 2005-2006 m. dėl sparčios importo plėtros, kurią skatino vis didėjantis vidaus vartojimas, ir spartėjančios kai kurių pramonės šakų, ypač statybos, naudojančių importuojamus tarpinio vartojimo produktus, plėtros. Užsienio prekybos didžiausias deficitas XXI amžiaus pradžioje buvo prekiaujant su svarbiausiomis partnerėmis – Rusija dėl didėjusio energetikos žaliavų importo, Vokietija dėl didėjusio naudotų automobilių importo, Lenkija, Kinija ir Suomija. Pagal valstybių grupes didžiausias deficitas ilgą laiką buvo prekyboje su NVS, bet 2006 m. jis tapo didžiausias prekyboje su Europos Sąjunga dėl šio deficito didėjimo su Europos Sąjungos prekybos partnerėmis.

Ot duodam!

T.y., imam.

To biš, prasiskolinam.

Ir ką?

BVP auga, tik geriau gyventi dar nenusipelnėm.

Mastrichto kriterijus jau vėl beveik atitinkam, kaip ir prieš dešimt metų.

Nes ekonomika yra mokslas.

Pavyzdžiui, teoriškai yra įmanoma, kad šalis kartu turėtų ir didžiausią pasaulyje BVP, ir didžiausia skurdo lygį.

Cool?

Nedaug kas pamena, kad BVP rodiklis pirmiausia buvo išvystytas kaip įrankis skirtas planuoti gamybos apimtis Antrojo pasaulinio karo metu. Jau daugiau nei prieš 40 metų Robertas F. Kennedy kritikavo bendro produkto skaičiavimą, nes į jį nėra įtraukiami tie aspektai, „kurie padaro gyvenimą vertingu“.

O čia - melas.

Robertas F. Kennedy kritikavo BNP, o ne BVP.

Iki 1991 metų bendrasis nacionalinis produktas buvo pagrindinis rodiklis makroekonominiuose tyrimuose; po to bendrasis vidaus produktas tapo pagrindiniu rodikliu skaičiuojant atsiskaitymus su Jungtine Tautų Organizacija.

O ką daryt, sakant?

John F. Kennedy dar kai ką darė.

Abu broliai Kennedy išmanė ekonomiką.

Ekonomikos išmanymas broliams daug kainavo.

Šaudė Baltarusijoj pasidarbavęs ir krikščionis palestinietis.

Neišmanė ekonomikos...

Komentarų nėra: