2014-04-21

Mano Velykos 2014

Tokios.

Tokios.

Brolis kaip tik gandro atneštas.


Jo gimimo dieną pasirašytą atsakymą į šį raštą gavau po savaitės.

Štai jis*.


Generalinė prokuratūra mano raštą persiuntė tam pačiam prokurorui, kuris anksčiau man rašė, jog mano brolis Kęstutis Paliokas žuvęs gaisre pirtyje, nors degė ne pirtis, o gyvenamasis namas.

... apdegęs kūnas yra K.Paliokas...

Kad tyrimo metu prokuratūroje buvo gautas E.Palioko pareiškimas dėl leidimo susipažinti su visa bylos medžiaga, kaip rašoma čia - melas, nes to prašiau toje pačioje prokuratūroje sužinojęs, jog tyrimas nutrauktas.

LR BPK 181 str. čia.

Cituoju:

2. Prokuroras neturi teisės neleisti susipažinti su visais ikiteisminio tyrimo duomenimis, jei ikiteisminis tyrimas baigtas...

Ir šiame atsakyme rašoma, kad tyrimas nutrauktas 2013 04 16 - lygiai 2 mėnesiams praėjus po gaisro pernykštę Vasario 16-tą.

Kiek atsakytų klausimų, matote.

Narakiai.

Magiškasis Ratas Lietuwoje.

O Lietuva Vakuume - ar ne narakiai?


*Parsisiųsdintas prokuroro atsakymo kopijas galima gerai įskaityti.


1 komentaras:

audrius rašė...

....

KEISTA: 2012 10 02 įstatymu Nr. XI-2240 (nuo 2013 01 01) (Žin., 2012, Nr. 122-6099)

5) informacija, kuri sudaro valstybės, tarnybos, profesinę ar komercinę paslaptį. Šiuo atveju draudžiama daryti ir ikiteisminio tyrimo medžiagos išrašus.

Keista?
Jei narakiai ar nenarakiai narakijoj ką padaro narakiai savo bandos uzurpuotai teisinei sistemai dėl profesinės ir komercinės naudos visų naudos gavėjų veikoje, tai tada tas veikas galima pridengti tuo straipsniu, tik svarbu, kad būtų susijusių tarnybų visapusiškas pa dengimas.
Senieji Vilniaus stogai...dengi dengi dengi....mani mani mani...

Čia papildyta penktu straipsniu, nerakiai ar iš reikalo? Gal nemažas reikalas prispaudė, reikalų tvarkytojus, kad visokie ten žali žmogeliukai į jų reikalus nelystų ir netrukdytų profam atlikinėti svarbių veiklų? Juk jie žali žmogeliai ir nieko neišmano tuose reikaluose...