2014-04-21

Trys kryžiai


Plikasis kalnas buvo siejamas su vienuoliais pranciškonais kankiniais. Valdant Didžiajam kunigaikščiui Algirdui, 1369 m. ant šios kalvos Vilniaus pagonys nukankino 14 vienuolių. 

Pranciškonai, kaip visi elgetaujantys ordinai, gyvena neturte ir pragyvenimui užsidirba iš amatų, socialinio, pastoralinio ir pedagoginio darbo.

Šitokius

amatininkus, socialinio, pastoralinio ir pedagoginio darbo elgetas žudyti, 14 išsyk!
.
Kokie bjaurūs pagonys!

Betgi nužudė - tas tai jau tikra tiesa, tiesa? 
.
BBC, gaila, tada nebuvo - būtų nufilmavę.

Filmon.

O Plikuoju kalnas vadinamas todėl, kad ant jo Senasis Vilnius buvęs?

O, kad jį kūr...  (Curvum castrum, sorry) kur!

Ne tą paveikslą įdėjau.

Gerai, kad apsižiūrėjau.


Vėl ne tie!
 

Ir Zervynose keturiolika? 

Keturiolika žodžių yra žinoma baltųjų nacionalistų frazė, atspindinti jų įsitikinimus.

Naciai!

Algirdai, baik! 

Na va, pagaliau: Ar toli matyti?

Tie Vilniaus pagonys!

Puławy'us siekė!

Net Puławy'us!

Kadaise...   

Ką ten Puławy!Labas rytas, Amerika!


Su Velykom!

Lietuva keliasi!

Algirdai, baik:)

A(l)girdas.

Согласно Большой советской энциклопедии, лат. angaria и др.-греч. αγγαρεία происходят от пехл. «ангирд» — «конный гонец».  


Algirdas,

o ne angirdas!  


Ankstyvuosiuose šaltiniuose Trijų kryžių kalnas buvo vadinamas Kreivuoju...

Komentarų nėra: