2014-04-19

Kažin kas - Kazys!

Kas?
Casimir 
masc. proper name, from Medieval Latin Casimirus from Polish Kazimierz, literally "proclaimer of peace," from kazać "to preach" + mir "peace" (see Mir).
Tai negi -mar-mer!
ukase (n.)
"decree issued by a Russian emperor," 1729, from Russian ukaz "edict," back-formation from from ukazat' "to show, decree, to order," from Old Church Slavonic ukazati, from u- "away," perhaps here an intensive prefix, from PIE *au- (2) "off, away" + kazati "to show, order," from Slavic *kaz- (related to the first element of Casimir), from PIE root *kwek- "to appear, show."
*kwek-  kva kva!

Case.

What the case?

Casino.

Cosa.

Mūsų reikalas.
 

From Polish Kazimierz! 

O!

Nieko neprimena?Kuzmir is the name of a Hasidic dynasty founded by Rebbe Yechezkel Taub. Kuzmir is the Yiddish name of Kazimierz Dolny, a town in present-day Poland.

!

In the 19th century:)

... jako ideał Piasta przedstawiany był Kazimierz Wielki.

Paskutinis iš Piastų.

Po jo atėjo Jogaila ir Jogailaičiai. 


tada importavau "Piasten" saldumynus Lietuvon, O Jogaila importavo Kazimierą?

:)

Kiek jų, Kazimierzų?

Iš kur jie?
cause (n.)
c.1200, "reason for action, grounds for action; motive," from Old French cause "cause, reason; lawsuit, case in law" (12c.), and directly from Latin causa "a cause; a reason; interest; judicial process, lawsuit," of unknown origin.

In English, sense of "matter of concern; side taken in controversy" is from c.1300; that of "the source of an effect" is early 14c.; meaning "reason for something taking place" is late 14c. Cause célèbre "celebrated legal case" is 1763, from French. Cause why? "for what reason?" is in Chaucer.
Why:)

casi m 
genitive singular of cāsus

casus
Etymology
Perfect passive participle of cadō (I fall).

Va tai tau.

Kas ji ar jis?

miria-
myria-

Etymology
From Ancient Greek μυρίος (murios, ten thousand).

10 000.

Nelabai  daug.

Casimiria casi + miria.

Kazimierz (Polish pronunciation: [kaˈʑimjɛʂ]; Latin: Casimiria; Yiddish: קוזמיר) is a historical district of Kraków and Kraków Old Town, Poland. Since its inception in the fourteenth century to the early nineteenth century, Kazimierz was an independent town, a royal city of the Crown of the Polish Kingdom, located south of Kraków Old Town and separated by a branch of the Vistula river. For many centuries, Kazimierz was a place of coexistence and interpenetration of Christian and Jewish cultures, its north-eastern part of the district was historic Jewish, whose Jewish inhabitants were forcibly relocated in 1941 by the German occupying forces in the Krakow ghetto in Podgórze.

Polish, Latin and Yiddish.

Visi kultūringi, ne barbarai.

The Jewish community in Kraków had lived undisturbed alongside their Christian neighbours under the protective King Kazimierz III, the last king of the Piast dynasty.


Shalom in Szeroka Street!

Krokuvoj.

Kur Babelis.

Knaanic kaip tai pamiršo... 


Ir chlopus...

O kokios buvo jų mainetos/monetos?

Kaži.

Kažin kažin...

Кажись кажись ... и покажись .... Kazys

Ne kažin kas, o tikras katalikas!Указ.

Казарма.

Казак:)

Казнь.

Козел!

Козни.

Указ!

Kaip tai?

Kas toks ten Kazio vietoj?

Kažin kas...

Хозяин.


Volodimer. 

"wald": rule, "meri": famous:)

Valdas.


O kieno ten pinigai?

Pamatysim.

Ir kieno, ir kokie.

Kokie burtai!

...

Kazys tai Kazys.

Kaip dabar be Kazio? 

Kaziukas.

Betgi įdomu, kokia vėliava Žalgirin vedė lenkų pulkus.

O rusėnų?

Kokia?

Na, bet - negi mūsų šis reikalas? 


Ir aplamai...

Vietoj genties - šeima, šeimos vietoj - Seimas.

Laisvės siekiantys - nusikaltėliai, kaip ir tada.

Nes valdžioj - parsidavėliai.

Lietuva yra valdoma iš išorės.

Panarpliokim keisą;)

keisas
dėžė kompiuterio dalims sudėti lagaminas

Jaunimas:)


 

3 komentarai:

audrius rašė...

Kazys
Kažygis
Kazokas
Kazoka
Kova žigį joki
Ko. Zo. Ka
....
Kozokėliams, tai stogo reikia, mieras nustatyti reikia su įstatutais ir aišku sandorį sudaryti...
Kozi. Mieras
Kazokų mierytojas
Kažokiejotų meras
Kazokų kaznos mierys
Kazno mieras
Kaznos meras
Zakaza mieras
....
Kązuokas mieryja
Ką, zakazą suvokęs zavodila žavus žuvejijokas vėllijai gavo mieryti savo sadna, sukuras panovėj sodyti..?
P.s.
Nesibaigianti Kaziuko jarmorka Vilijoje..

audrius rašė...

Kessel mainz
Keselys mainų
Kašikas mainytis
Kašikas keisti
Keisan mainų į
Keis monei
...

Ar ne keistai mainosi tie tapatus galai skirtingose rinkmenose ar rusėniškai neminėsiu, kaip tokie mainai skamba, bet ir arklliui augkštyn kojom aiškų, kad mainai keistesni už keistus, keistinoje Lietuvoje. Ar, ne keista?;)

audrius rašė...

Čia prie keiso manių:
O kaip išversti košerinė mana į pvz ingliš?
Gal, Kosher semolina?
Duonos duok, mums keistuoliams varguose dykumų...