2013-05-06

Babelis

Babel is the name used in the Hebrew Bible for the city of Babylon.

Babelio bokštas − bokštas, kurio statymas aprašomas Biblijos Senojo Testamento Pradžios knygoje. Padavimas apie Babelio bokštą paaiškina skirtingų kalbų atsiradimą pasaulyje (religiniu požiūriu).
Pasak šio padavimo, po pasaulio tvano žmonės buvo viena tauta ir kalbėjo viena kalba. Jie sumanė pastatyti dangų siekiantį bokštą, tačiau buvo už tai nubausti Jahvės − jie prabilo skirtingomis kalbomis, negalėjo vienas kito suprasti, tad bokštas liko nepastatytas.
Biblijoje Babelis lieka nuodėmės miestu, nuodėmės simboliu.

Taip Naujojo Testamento Apreiškime Jonui aprašyta didžioji paleistuvė:

„Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas: Paslaptis, didžioji Babelė, ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motina“.
Tekstas iš Senojo Testamento Pradžios knygos (Pr. 11:1−9):
1 Visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius žodžius. 2 Atsikėlę iš rytų žmonės rado slėnį Šinaro krašte ir ten įsikūrė. 3 Vieni kitiems jie sakė: „Eime, pasidirbkime plytų ir jas išdekime.“ Vietoj akmens jie naudojo plytas, o vietoj kalkių − bitumą4 „Eime, − sakė jie, − pasistatykime miestą ir bokštą su dangų siekiančia viršūne ir pasidarykime sau vardą, kad nebūtume išblaškyti po visą žemės paviršių.“ 5 O Viešpats nužengė pamatyti miesto ir bokšto, kurį mirtingieji buvo pastatę. 6 Ir tarė Viešpats: „Žiūrėk! Jie yra viena tauta ir visi kalba ta pačia kalba. Tai tik jų sumanymų pradžia! Ką tik užsimos daryti, nieko nebus jiems negalimo! 7 Eime, nuženkime ir sumaišykime jų kalbą, kad nebesuprastų, ką sako vienas kitam.“ 8 Taip tat Viešpats išsklaidė juos iš ten po visą žemės paviršių, ir jie metė statę miestą. 9 Tada jis buvo pavadintas Babeliu*, nes Viešpats ten sumaišė visos žemės kalbą ir iš ten išsklaidė juos po visą žemės paviršių.
Išnaša: *hebr. bābēl čia gretinamas su bālal − „sumaišyti“.

Biblijos tyrinėtojai padavimą apie Babelio bokšto statymą sieja su zikuratų (aukštų bokštų šventyklų) statymu Tarpupyje.

Tarpupis.

Zikuratų viršūnėse vykdavo religinės apeigos, astronominiai stebėjimai.

Aukščiausias 91 metro zikuratas buvo Babilone (Babelis − religinis Babilono pavadinimas).

Babelis - Senasis Kairo miesto pavadinimas.

Egiptas.

Hello.

The Wawel Hill has archaeological remains indicating settlement from the 4th century. The hill which takes the form of a horst originated in the Miocene epoch (23–25 million years ago) and consists of Jurassic limestone dating back to the Oxfordian age (155–161 million years ago). This limestone is strongly karsted and abounds in caves (e.g. the Dragon’s Den—Smocza Jama). This possibly explains why the hill was originally called "wąwel", meaning ravine in Polish. This ravine once divided the hill. An alternative theory is that the word means 'protrusion from the marshes' which surrounded the hill. However, the most recent theory is that "Wawel" is a regular continuation of the name Babel in both Greek and Old Church Slavonic languages (the consonant [B] followed by [V]/[W]).
Probably.

Tak.

Yes.

Taip.

Jaאַזוי.

Про баб ли?

бабло
жарг. деньги ◆ Не очень-то веселая получается штука ― жизнь. ― Бабло есть ― веселая, ― говорит Дэн. ― Да нет, все равно не хватает чего-то.

Чего еще?

Происходит от бабки (знач. 2)

бабки
2. прост. то же, что деньги; металлические монеты и бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости товаров и средством платежа ◆ Купят на твои бабки себе новую машину, да ещё и наварятся. 

Деньги то есть. 

Ба́бки, иными словами. 

Бабульки.

Ko dar?

Vakoks anas!

Babelis - jis ir yra Babelis.

Keliauja Babelis...

Hi, Bāḇel.
Komentarų nėra: