2013-04-25

Highest Zero

Top Expat Destinations: 8 Countries With Zero Income Tax.

Bye bye, Patria!

O!

Bahama Mama!

Betgi už minimalų atlyginimą dirbusių baudžiauninkų palikuonys taikosi ne ten, lekia šiuolaikinės Karūnos kryptimi.


Arčiau dvarponio skalsiau...

Negi jam priešinsies?

Skatulės Ūbo Galva Vilniuje!
Jau ketvirtą kartą.

Rūpinasi, matyt, kad nepripirmininkautume...

Įvedus šį mokestį, sandoriams su obligacijomis ir akcijomis būtų taikomas 0,1 proc. mokestis, o sandoriams su finansinėmis išvestinėmis priemonėmis – 0,01 proc.mokestis!

Kiek?

šẽmeta scom. (1): Kurs ūsus pastatęs, tas šẽmeta J.

Gal išprotėjo?

Cholopam mokesčius kelt reikia, o ne ponam!

Šito jau gana!

Lietuvoje viešintys Londono Sičio finansų centro vadovai sako netikintys, kad Europos Sąjungoje (ES) bus įvestas toks finansinių sandorių mokestis, kokį siūlo Europos Komisija ir kurį Didžioji Britanija jau apskundė teismui.

Europos Teisingumo Teismui?

Keista, juk Londono teismas - teisingiausias teismas pasaulyje!

Ir aplamai, kas link pinigų teisybės, prisiminkim: "Snoro" piniginius reikalus išsiaiškino p. Mr Freakley iš Londono, administruoja bankrotą Mr Cooper iš Londono, snoriečiai sėdi Londone, o kas toj istorijoj teisus, išaiškins teismas irgi Londone.

Betgi grįžkim dvaran – 0,01 proc.mokestis!

To us, it's an obscure shift of tax law. To the City, it's the heist of the century!

You are borrowing 11% of your GDP, Mr Cameron?

Kokie laikai...

The City does have a noble tradition of standing up for citizens' freedoms against despotic sovereigns, but this has morphed into freedom for money.
...
The corporation loves financial deregulation - globally. Deregulation is a bit like shaking (or, perhaps more accurately, removing a net from) a tree full of insects: the more you do it, the more business floats around, ready to be caught in the nearby web. As such, it is hardly surprising that the Lord Mayor of London is evan­gelical about it. In fact, his role is officially, as the City explains, to "expound the values of liberalisation" and provide "support for innovation, proportionate taxation and regulation". (On his 20-odd foreign trips a year, he makes clear that "proportionate" means "limited".) Not only that, but the Lord Mayor and colleagues promise to "take up cudgels on behalf of the City anywhere in the world on any subject which is of concern to the City".

Thus, the role of the City of London Corporation as a municipal authority is its least important attribute. This is a hugely resourced international offshore lobbying group pushing for international financial deregulation, tax-cutting and tax havenry around the world.

Welcome to the tax haven in the heart of Britain!

...

At the London G20 summit on 2 April 2009, G20 countries agreed to define a blacklist for tax havens...

...

Visit the City of London – the tax haven capital of the world!

...


Lietuvos premjeras Algirdas Butkevičius netrukus po rinkimų teigė, kad mokestį įsives ir Lietuva, bet vėliau nuomonę pakeitė.

Zero to the Zero Power.

Highest Zero.

Zero, Simple Zero.

Pirmininkaus.

Komentarų nėra: