2014-05-24

Mūsų valdžia

Nors manome, kad esame konstitucinė respublika, yra šitaip.

Gal nesinori daug skaityti - pacituosiu:

1. Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybe nare, dalijasi ar patiki Europos Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, numatytose srityse ir tiek, kad kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bendrai vykdytų narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip pat naudotųsi narystės teisėmis.

2.  Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

3. Vyriausybė informuoja Seimą apie pasiūlymus priimti Europos Sąjungos teisės aktus.

4. Vyriausybė pasiūlymus priimti Europos Sąjungos teisės aktus nagrinėja teisės aktų nustatyta tvarka. Dėl šių pasiūlymų Vyriausybė gali priimti sprendimus ar rezoliucijas, kurių priėmimui netaikomos Konstitucijos 95 straipsnio nuostatos.


Koks tas  (Lietuvos Respublika tebevadinamo Krašto) Konstitucijos 95 straipsnis?
 
95 straipsnis
Lietuvos Respublikos Vyriausybė valstybės valdymo reikalus sprendžia posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus. Vyriausybės posėdžiuose taip pat gali dalyvauti valstybės kontrolierius.
Vyriausybės nutarimus pasirašo Ministras Pirmininkas ir tos srities ministras.

Vadinasi, 

Nagrinėdama pasiūlymus priimti Europos Sąjungos teisės aktus Vyriausybė gali priimti sprendimus ne visų Vyriausybės narių balsų dauguma.

Vyriausia Lietuvoj yra Vyriausybė:

Premjeras Algirdas Butkevičius sako, kad Vyriausybė neketina pradėti derybų su Europos Sąjunga (ES) dėl draudimo parduoti žemę užsieniečiams pratęsimo.

Neketina, nors ... 

Seimas ir yra įpareigojęs Vyriausybę siekti, kad toks draudimas būtų pratęstas!

Iš kur atsiranda Europos Sąjungos teisės aktai?

Matyt, labiausiai - iš Europos Parlamento.


Kuris, šitokio nelabai išsimokslinusio pirmininko vadovaujamas, įteisino nekontroliuojamą Europos Centrinio Banko veiklą: 

European Central Bank ... is much less transparent than the Bank of England, since it is under no obligation to issue details of its decisions for 30 years.
 
Banko, kuris nepadirbinėja mums pinigus.


Mūsų 11-kai vietoj 12-kos išrinktųjų tų pinigų lyg ir negaili
 

o mes - nesam jų verti:(  


Na gerai - tebūnie dailesnis paveikslėlis.


Šitaip:

1. ECB pinigus daro iš nieko.

2. Mūsų išrinktiesiems jų negaili.

3. Mūsų išrinktieji tokią tvarką Europarlamente jau rado, įteisintą - ar nors vienas ja piktinosi?

4. Į Europarlamentą kandidatus delegavo tik partijos, finansuojamos ir mūsų, mokesčių mokėtojų pinigais.


Rytoj rinksim 11-ką vietoj 12-kos.

Ir Lietuvos, kurią lietuviai boikotuoja, Prezidentą.


Synoikos!

1 komentaras:

audrius rašė...

Pasirinkimo ššventė, ačiu tau Spali ir Lenina..., pfu! Ačiu tau ES už duoną kasdieninio pasirinkimo trupinių nuo stalo ES lėšų, ačiu kompartijai už šviesų rytojų Lietuvos ryte, oi, vakare ar vakarėliuose kompartijos, tiekto parašysiu pilniau vietoj kompartijos: - kom pany rutija ar companovė ratija raita..:)

http://www.sarmatas.lt/01/balsavimas-internetu-ir-rezultatu-skelbimas-vienose-rankose/

Rinkimai LDK kraštuose ir vietiniai neužmirštuoliai ar kaip sakant už tą - tuo pačiu... Kas gi mūsų bėdžių balselius skaičiuoja, juk vargiai patys galim susiskaičiuoti, nes tam reik compiutėrių, softų ir ekspertų programyšių tuose softų koduose soduose įnykusių? Gal balsus sodėliuose reiktų apdirbti rundapų? Gal koks ūkinykas tuose rinkaluose pasirinkimo kų ūkauja?

http://www.cyber-berkut.org/