2015-11-10

Ne ùlas

Sanskrito kalba nulis – śūnya (शून्य) reiškia tuštumą (plg. šūnjata), o vaizduojamas buvo mažu skrituliuku. Indų kalboje nulis buvo vadinamas šūnja(„tuščia“). Arabai išvertė žodžiu arab. الصفر = al-şafr, turinčiu tą pačią reikšmę. Leonardas Fibonačis, supažindinęs europiečius su naujaisiais skaitmenimis, nulį pagal arabišką pavadinimą pavadino zephirum. Vėliau italų kalba jis virto zephiro, o prancūziškai zeroXII amžiuje atsirado pavadinimas cifra. Dabar šio žodžio reikšmė – „skaitmuo“, o ne „nulis“[1]. 

Zephirum :)
Painiava su tuo zefyru:

zefỹras sm. (2) NdŽ
1. DŽ, TŽŽ šiltas, silpnas vakarų vėjas: Gamtos ramumo ir svajonės zefyro nedrumstė dvelkimas Mair.
2. TŽŽ poezijoje – švelnus šiltas vėjelis.
3. DŽ, TŽŽ plonas medvilninis audinys.
4. DŽ, TŽŽ geriausia avių vilnų rūšis.
5. TŽŽ, LTEXII431 kamuoliuko formos pastilė.


zero (n.) 

"figure which stands for naught in the Arabic notation," also "the absence of all quantity considered as quantity," c. 1600, from French zéro or directly from Italian zero, from Medieval Latinzephirum, from Arabic sifr "cipher," translation of Sanskrit sunya-m "empty place, desert, naught" (see cipher (n.)).

A brief history of the invention of "zero" can be found here

History of Zero...

Zero...


Zero

Zero!

Baigt reikia su tuo nelietuvišku zero.

Žodis nulis yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio nullus (non ullus), reiškiančio „niekas“.

Ar tikrai taip?From ne ‎(not) + ūllus ‎(any), literally meaning "not any".

Ne bet koks!


Old derivative of ūnus ‎(one)

The adjective ūllus is usually found in negative sentences.


ne ‎ + ūllusvadinasi - neblogas:)


ùlas-à adj. (4) kuris lėtai ką daro, vis paskutinis: Ko toks ùlas, tave uliuok ir uliuok Vl. Vaikas pasku kaip ùlas J.ūliū̃ interj., uliù Šv
1. Šv sugėdinimui nusakyti: Uliū̃, begėdi! Kas taip negražiai daro! Jrb.

Jei nebūtų toks ùlas, gal sugebėtų sukt pasaulį aplink save... 

Taigi - šnekam aiškinam, Dekarto 
koordinates galvon susidėję, o senąsias 
Nulis...
Koks jums nulis -

1 komentaras:

Zenonas rašė...

Tai žurnalistinė šunja ar šunauja - teisingai kliangsbergis pavadino, ne kryžiuotiškai, o sanskritiškai? Labai kritiškai - "tuščia ilgai lojanti vieta". Šunauja. ŠŪnja.