2015-11-03

Radvilų metraštis

Į rankas papuolė šitokiu būdu 1989 metais Leningrade išleistas
Radvilų metraštis.

Štai tas, senasis Radvilų metraštis.

Rašytas Old Church Slavonic:

kŭniga - letter, writing.

Kaip patinka?

Kai atbukino nemažą mūsiškių dalį, šitaip, kunigas (ne kas kitas, o būtent kunigaskŭnigą/knygą davė ir mums, visiškai ne atbukėliams, savuosius, slavais virtusius, atgalios priėmusiems, paskutiniesiems nekrikštams
Europa virtusios Lietuvos: imkit (mane) ir skaitykit...

Po krikšto gi bažnytinėm kalbom metraščius rašė - vienuoliai vienuolynuos ar vienuolės.

Kodėl vokiškai neparašėt, vokietės?

Į rankas papuolė Radvilų metraštis...

Paskambinau Radvilai, sužinojau, kad Radvilos rašo savo metraštį ir dabar, sau rašo.

Angliškai, sakė, rašo.

Komentarų nėra: