2015-11-07

Spalį orai buvo geri

Spalį orai buvo geri: kaip ir planuota, spalio mėnesį anų laikų Lietuvą pakeitusią Europą pasiekė rekordinis atbėgėlių skaičius – 218 394 žmonės.
Per visus 2014 metus tokių buvo 219 000.

Tai ar pavyko mūsų valdžiai į šių laikų savais pabėgėliais
garsėjančią Lietuvą priviliot bent vieną atbėgėlį?

Juk ne po 300, o net po 600 eurų kiekvienam!

Eurai tie, savaime suprantama, iš Centro.

Iš ES lėšų už kiekvieną pabėgėlį turėtų būti skiriami 6 tūkst. eurų (leišių valdžiai, pripratusiai prie Centro išmokų, būtų ką įsisavinti), bet, anot ministro, avansu pervedama tik 5 proc. sumos:(((

Komentarų nėra: