2016-01-30

Švogeriai

Jogaila1386-taisiais metais vedė Jadvygą,
Vengrijos karaliaus dukrą.

Žygimantas Liuksemburgietis, gediminaitis, 1385-taisiais metais
vedė Jadvygos seserį Mariją; Šventosios Romos imperatorius.

Švogeris – svetimos kilmės žodis, patekęs per lenkų ir baltarusių kalbą. Skolintą giminystės pavadinimą reikėtų keisti lietuvišku žodžiu svainis.

ךvógeris (l. szwagier, brus. швaгep) sm. (1) Rtr, NdŽ, KŽ, LKAI196(Klp, Pgg, Trg, Jrb), Tlž, Rg, švõgeris (1) NdŽ, LKAI196(Jnš, Žg, Dt, Šd), Škn, švogerỹs (3a), Slm, Kdn, Bb; R319, MŽ428, N, Sut, M, L svainis (sesers vyras ar žmonos brolis): Kas seserį tur, tas švógeris J. Lėk namo: švogerỹs aure atėjęs, sėdžia Mžš.Švoger, tu nebijok. Duosiu tau rodą gerą rytoj DS148(Vdk). Švogereli mano, balandeli mano, kad priėmei mane jauną, priimk ir žirgelį KlpD105. ^ Švógeris ne švógeris, lipk iš griūšios! Rs.

Taigi, ir ne švogeriai, ir ne svainiai.

Seseris vedę - kas?

Švogerių kraštas.

Plataus būta...

P.S.

P.P.S. The main topic of discussion was the coronation of Vytautas as King of Lithuania

Lietuviška:

Lucko (antrojo pagal svarbą Lietuvos miesto) suvažiavimo pabaigoje iškilo Vytauto karūnavimo Lietuvos karaliumi klausimas.Viduramžių metraštininkai mini, kad Lucko suvažiavimas Rytų ir Vidurio Europos tautoms labiausiai įstrigo dėl to, kad garbingi svečiai per tris savaites sukirto kalnus mėsos ir išgėrė šimtus statinių vyno, midaus. „Neužmirškite, kad viduramžiais diplomatiniai ceremonialai būdavo labai iškilmingi. 1429 m. pradžioje į Lucką suplūdo apie 15 tūkst. svečių – daugiau nei pačių miesto gyventojų. Bychovco kronika rašo apie Lucko derybininkų suvalgytą žvėrieną, išlenktas midaus taures. Lietuvos Metraštis (gal, vis tik, ne kanceliarine slavų, o bažnytine kalba rašytas?)  nurodo, kad kunigaikštis Vytautas kasdien vaišėms parūpindavo septynis šimtus statinių midaus, neskaitant muskatelio (saldaus desertinio vynuogių vyno su aitroku gėlių kvapu) ir kitokių svaigalų, septynis šimtus telyčių, avinų, paršų ir laukinių šernų, po šešis šimtus stumbrų, po šimtą briedžių bei įvairios kitos žvėrienos, mėsiškų ir naminių patiekalų“, - linksmai vardijo istorikas Ž. Mačiukas.

Šitiek pragerti!

Gal tikrai nemažą vartojimo kreditą ėmė anų laikų Lietuva anų laikų ECB...

O kur toks buvo?

Komentarų nėra: