2016-05-16

"Fugu Plan" and Lithuania

Shortly prior to and during World War II, and coinciding with the Second Sino-Japanese War, tens of thousands of Jewish refugees were resettled in the Japanese Empire. The onset of the European war by Nazi Germany involved the lethal mass persecutions and genocide of Jews, later known as the Holocaust, resulting in thousands of Jewish refugees fleeing east. Many ended up in Japanese-occupied China.

Memorandums written in 1930s Imperial Japan proposed settling Jewish refugees escaping Nazi-occupied Europe in Japanese-controlled territory. As interpreted by Marvin Tokayer 
and Swartz (who used the term "Fugu Plan"*, "河豚計画", that was used by the Japanese to describe this plan), they proposed that large numbers of Jewish refugees should be encouraged to settle in Manchukuo or Japan-occupied Shanghai,[1] thus gaining the benefit of the supposed economic prowess of the Jews and also convincing the United States, and specifically American Jewry, to grant political favor and economic investment into Japan. The idea was partly based on the acceptance of the The Protocols of the Elders of Zion as being as a genuine document by at least part of the Japanese leadership.[2]

In 1939 the Soviet Union signed a non-aggression pact with Nazi Germany, making the transport of Jews from Europe to Japan far more difficult. The events of 1940 only solidified the impracticality of executing the Fugu Plan in any official, organized way. The USSR annexed the Baltic states, further cutting off the possibilities for Jews seeking to escape Europe. The Japanese government signed the Tripartite Pact with Germany and Italy, completely eliminating the possibility of any official aid for the plan from Tokyo.
Despite this, the Japanese Consul in KaunasLithuaniaChiune Sugihara
began to issue transit visas to escaping Jews against orders from Tokyo. These allowed them to travel to Japan and stay for a limited time on their way to their final destination, the Dutch colony of Curaçao which required no entry visa. Thousands of Jews received transit visas from him, or through similar means. Some even copied, by hand, the visa that Sugihara had written. After the grueling process of requesting exit visas from the Soviet government, many Jews were allowed to cross Russia on the Trans-Siberian Railway, taking a boat fromVladivostok to Tsuruga and eventually settling in Kobe, Japan.
By the summer of 1941, the Japanese government was becoming anxious about having so many Jewish refugees in such a major city, and near major military and commercial ports. It was decided that the Jews of Kobe had to be relocated to Shanghai, occupied by Japan. Only those who had lived in Kobe before the arrival of the refugees were allowed to stay. 
"Shanghai ghetto" around 1943

1940 m. liepos–rugpjūčio mėn. Č. Sugihara kartu su žmona konsulate pradėjo išdavinėti vizas asmenine iniciatyva. Jis daugelį kartų ignoravo taisykles išduoti 10 dienų galiojančias tranzitines vizas į Japoniją. Atsižvelgiant į jo pareigas (jis nebuvo diplomatinis atstovas-ambasadorius, o tik konsulinis pareigūnas) bei Japonijos URM praktiką, tarnybos kultūrą, tai buvo beprecedentinis atvejis. Č. Sugihara susitarė su SSRS tarnautojais dėl žydų kelionės Transsibo geležinkeliu penkiaguba kaina nei buvo įprasta. Per dieną dirbdamas iki 18 valandų, jis išduodavo ranka pasirašytas vizas, viršydamas įprastinę mėnesio statistiką. Vizos buvo išduodamos ir šeimos galvoms, turėjusioms teisę kartu vykti su visa šeima.
1940 m. rugsėjo 4 d. konsulatas buvo uždarytas. Liudininkų teigimu, paskutinėmis akimirkomis prieš išvažiuojant į Vokietiją, konsulas pildęs vizas netgi traukinyje Ryga–Berlynas, kurias pasirašytas mesdavęs pro traukinio langą. Tikslus išduotų vizų skaičius nežinomas. Manoma, kad buvo išduota apie 2 139–10 000 vizų.
1947 m., atvykęs į Japoniją, Č. Sugihara atsistatydino. Japonijos vyriausybė jam išmokėjo išeitinę kompensaciją ir suteikė pensiją. 1985 m., prieš pat mirtį, suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas.

Fūginti - eiti, bėgti.

Фу́га (лат. fuga бег от лат. fugere бежать, убегать) ...


Anglų žodžiai:

fugitive - bėgąs, pabėgėlis, bėglys

refuge - pabėgėlis, emigrantas

refuge - prancūziškai reiškia tą patį kaip ir angliškai

itališkai, ispaniškai - rifugio; portugališkai - refugio; rumunų - refugiu.

fugitive - prancūziškai fugitif; itališkai - fuggitivo; ispaniškai - fugitivo; portugališkai - fugitivo; rumuniškai - fugar.


Taigi, lotyniškas žodis fugo niekur nedingo

Fugu (河豚 or フグ?) is the Japanese word for pufferfish and the dish prepared from it, normally species of genus TakifuguLagocephalus, or Sphoeroides, or porcupinefish of the genus Diodon. Fugu can be lethally poisonous due to its tetrodotoxin; therefore, it must be carefully prepared to remove toxic parts and to avoid contaminating the meat.[1]
The restaurant preparation of fugu is strictly controlled by law in Japan and several other countries, and only chefs who have qualified after three or more years of rigorous training are allowed to prepare the fish.[1][2] Domestic preparation occasionally leads to accidental death.[2]**.

Neskaičiuojant į TSRS gilumą pabėgusių, išžudyti apie 96 % Lietuvos žydų (maždaug 190 000 žmonių). Po karo Lietuvoje liko vos apie 9 000 žydų.[3] Lietuvos istorijoje Holokaustas pasižymi didžiausiu aukų skaičiumi per trumpą laikotarpį.[4]

Holokausto nacių okupuotoje Lietuvoje metu buvo beveik visiškai išnaikinti Lietuvos generalinėje srityje gyvenę žydai.[1] 

* Išverskit Google Vertėju, ką japonai pasakoja, suprasti įmanoma.

** Pranas papasakojo apie "Fugu planą" - buvau apie jį negirdėjęs, taip pat ir apie delikatesinę japonams žuvį fugu, galinčią virsti mirtinu nuodu, netinkamai ją paruošus; tekstas kursyvu irgi iš jo laiško.


2 komentarai:

Dario Budrio rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Dario Budrio rašė...

Užėmus valdžią Biblija perrašoma iš seno- nauju raštu, obuoliaujant su velniu po jablonski. 1- 2pasauliniai karai religijas pergamino kaip'judaizmo ištakos'
Todel po 'holokaustu' reikia prisiminti kad 'jei gavai į žanda atsuk kitą' ir skirta tai,tik jų gyvūliam! (nepriklausomiem ir laisviem ant popierio)