2016-05-19

Sistema

sistemà sf. (2) Š, DŽ, NdŽ, TrpŽ; Rtr, L
1. planingas, taisyklingas sudedamųjų dalių išdėstymas: Sistema – aibė elementų, kuriuos sieja tam tikri santykiai bei ryšiai, sudarantys vienybę rš.Sekos sistema SkŽ276. Klaidų radimo sistema SkŽ273.
2. principai, sudarantys kurio nors mokslo pagrindą: Garsinė lietuvių kalbos sistema rš. Silabinė-toninė eilėdara laikytina savarankiška eiliavimo sistemarš. Dešimtainė skaičių sistema SkŽ271.
3. bendros funkcijos siejamų dalių visuma: Normaliai dirba visos laivo sistemos sp. Sausinimo sistema rš. Apšvietimo sistema rš. Trilaukė žemdirbystės sistema rš. Nesandarioji kraujotakos sistema E. Pirmoji ir antroji signalinės sistemos veikia vieningai V.Laš. Simpatinė nervų sistema E. Kai kuriais atžvilgiais atomų sistemos primena dangaus kūnų, pavyzdžiui, Saulės sistemą K.Daukš.
4. visuomeninės santvarkos forma: Vis labiau stiprėja klasių kova kapitalistiniame pasaulyje, irsta ir smunka visa pasaulinė kapitalistinė sistema (sov.) sp.
5. ko nors sutvarkymas, organizavimo forma: Nauji mūsų šaliai iškilę uždaviniai pareikalavo pertvarkyti aukštojo mokslo sistemą sp. Darni pedagoginio švietimo sistema sp.

- Sistema visada nugali! - išgirdau vakar.

"Sistema" - kažinkodėl lietuviškan žodynan sugebėjęs įlįst "tarptautiniu" (:(((() žodžiu vadinamas svetimžodis.
Ką gi jis reiškė kadaise, iš kur jis?

system
From late Latin systēma, from Ancient Greek σύστημα ‎(sústēmaorganised whole, body), from σύν ‎(súnwith, together) + ἵστημι‎ (hístēmiI stand).

To stand together - stovėti kartu.

:)
Ar čia - tas mūsų "stovėjimas kartu"?

Ar kažkas kitas stovi kartu - todėl ir lojam vienas ant kito bei mekenam it avys*?

išgãnymas sm. (1)
1. SD443, K bažn. → išganyti 2: Žinojo gerai, jog tie krikščionys (kryžiuočiaine išganymo** jų dūšios ieško, bet jų kraštą noria užimti S.Dauk. Išganymu širdį mano linksminu PK47. Gana ižganymop DP217. Duok mumus išgãnymą tavo Mž490. ^ Koks gyvenimas, toks ir mirimas, toks ir išganymas B.
2. → išganyti 4: Už kviečių išganymą gausi, vaikel, nuo tėvo! Slm.
3. refl. → išganyti 5 (refl.): Tai išsiganymas – pro duris nebeįlenda Ds.
4. didelis gerumas, gerovė; laimė; išgelbėjimas: Patsai ramumo nepažinęs, kitiems išganymą nešu Mair. Tai man dabar, žinai, išganymas! Ob. Po lietum linai raut – tai išgãnymas! Slm.

** Pastor Animarum

Komentarų nėra: