2016-08-16

Rikojotas ir Mindaugas

Rikojotas.

Rikojotas.

1236 m. Petras Dusburgietis rašė, kad Nadruvoje buvo Romuva, šventas baltų pagonybės centras. Iš Romuvos vyriausias žynys krivių krivaitis („pagonių popiežius“) valdė visų baltų religinius reikalus. 

1253 m. Lietuvos karalius Mindaugas 

Nadruvą (Nederowe) už karūną padovanojo* Livonijos ordinui, bet šis nepajėgė jos užkariauti. 1274–1275 m. kraštą užkariavo Vokiečių ordinas. 

Kovodama su Vokiečių ordinu, Nadruvą kaip jo valdą puolė arba per ją gilyn į Vokiečių ordino pavergtą Prūsiją žygiavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė.

Iki XV a. dauguma krašto gyventojų buvo nadruviai. XVI a. etnografo ir kartografo K. Henenbergerio duomenimis, beveik visi Įsruties apskrities, kuri sudarė Nadruvos teritorijos didumą, gyventojai kalbėjo lietuvių kalba. Vokiečių kalbotyrininkas ir archeologijos Adalbertas Becenbergeris beveik visą Nadruvą priskyrė lietuvių žemėms. Kalbotyrininko Z. Zinkevičiaus nuomone, dalis Nadruvos lietuviškų vietovardžių kryžiuočių buvo suprūsinti.


Rikojotas - raskit jį.

Через это место проходил янтарный путь, доставлявший в Римскую империю (:)) из Прибалтики солнечный камень.
Кануть в Лету...

* "Dovanėlė", kurios naujieji savininkai nepajėgė užsikariauti:)

Kiek dar save paklusniai mulkinsim?**

** Žiū - ir Gintaro kelias*** jau Pitery prasideda:)

*** History of Poland?Komentarų nėra: