2016-12-09

Baltvyžio sutarčiai - 25


Ketvirtadienį (vakar) tarptautibendruomenė
minėjo 25-ąsias Belovežo susitarimo, kuriame konstatuotas Sovietų Sąjungos suirimas bei paskelbtas Nepriklausomų valstybių sandraugos sukūrimas, metines.

Susitarimą pasirašė Rusijos, Baltarusijos bei Ukrainos vadovai: Borisas Jelcinas, Stanislovas Šuškevičius ir Leonidas Kravčiukas.

Europos Parlamento narys Gunaras Hiokmarkas kartu su Lietuvos Seimo nariu ir Demokratijos parlamentinio forumo prezidentu Emanueliu Zingeriu (....)* Europos Parlamente Briuselyje (....) surengė apvalaus stalo diskusiją, skirtą Belovežo susitarimo 25-erių metų sukakčiai pažymėti.

Diskusijai pirmininkavo buvęs Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas ir Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Vytautas Lansbergis ir Europos Parlamento narė Sandra Kalnietė. Joje taip pat pasisakė Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Elmaras Brokas, pirmasis nepriklausomos Baltarusijos vadovas Stanislovas Šuškevičius, buvęs Rusijos Valstybės sekretorius Genadijus Burbulis
ir buvęs Ukrainos prezidentas Leonidas Kravčiukas (prie diskusijos prisijungė internetu)

"Mums pavyko įstatymiškai ir taikiai apibrėžti Sovietų Sąjungos iširimą. Belovežo susitarimas savo reikšmingumo neprarado iki šiol, tačiau Rusija šiandien vis dar serga imperializmo liga ir jai reikalinga pagalba“, - tvirtino buvęs Rusijos valstybės sekretorius Genadijus Burbulis.

Направляясь в Белоруссию, ни одна из сторон не имела окончательного текста соглашения. Уже на самой встрече было предложено создать на месте СССР некое "Содружество", но никто не мог найти подходящую юридическую формулировку для прекращения существования Советского Союза.

И тут кто-то вспомнил, что в "Вискулях" собрались представители трёх из четырех республик, создавших СССР в 1922 году — Россия, Белоруссия и Украина. Четвёртой была Закавказская Федерация, которая прекратила свое существование в 1936 году.

В итоге стороны договорились о прекращении существования СССР и появлении на его месте СНГ — Содружества независимых государств.

* Jau geriau prisipažintų bėdžius:
esu krivių krivaitis, pagonių žynys.

Komentarų nėra: