2017-02-12

Bretton Woods

Didžioji Depresija.
Kažkodėl nekreipiamas dėmesys į tai, kad NEP'as (Naujoji Ekonominė Politika)
sovietyne baigiama sulig Didžiosios Depresijos pradžia...
:(
II Pasaulinis karas.

Atlanto chartija, parengta 1941-ais metais susitikimo tarp JAV prezidento Franklin D. Roosevelt ir Britanijos ministro pirmininko Winston Churchill, įvykusio šiaurės Atlanto vandenyse plaukusiame laive, metu, buvo išskirtinis istorinis įvykis, tiesiogiai įtakojęs Breton Vudso konferencijos sprendimus. 
II Pasauliniam karui artėjant į pabaigą, Bretton Vudso 
konferencija tapo dviejų su puse metų bendro JAV ir D. Britanijos iždininkų darbo kulminacija.

Breton Vudso sistema buvo tarptautinė monetarinė, fiksuotų valiutos kursų, struktūra, įsigalėjusi po Antrojo pasaulinio karo1944 m. sudaryta JAV ir D.Britanijos ir pasirašyta visų 44 valstybių sąjungininkių delegatų. J.M.Keynes buvo vienas pagrindinių sistemos architektų. Bretton Woods sistemos susitarimų galiojimas baigėsi 1971 m. balandžio 15 d., JAV prezidentui R.Nixon 
nutraukus fiksuotą aukso ir JAV dolerio vertės santykį, lygų 35 dolerių už unciją. Pirmą kartą pasaulio istorijoje, buvo panaikinta formali pasaulinių valiutų ir prekių sąsaja.

Komentarų nėra: