2017-02-16

Vasario 16, 2017

Elertė "Klasikos" radijas kartojo šiandien ciniko Diogeno žodžius:

"Žmogus tikrai laisvas yra tada, kai būna pasiruošęs mirti kiekvieną akimirką".

Šiandien, Vasario 16-ąją, iš Signatarų namų balkono kalbėta apie panašius dalykus:

V.Landsbergis priminė, kad iki Lietuvos atkūrimo šimtmečio liko vos vieni metai. Jie, anot buvusio konservatorių lyderio, bus reikšmingi: „Gali įvykti pasaulio lūžis į vieną arba kitą pusę. Būti ar nebūti. Gal net mums.“

Politikos veteranas
klausė, ar per šiuos metus susivoksime ir pasirengsime galimiems išbandymams: „Ar bėgsime bailiame būryje kaip pasiklydusios avys*?

Į šimtametę respubliką gali būti pasikėsinta. Ir žinome, kam labiausiai niežti nagai.

Rusiško namo ideologai ir kareivos gali sukelti 
didelį karą, kuriame ir patys gali išnykti kaip Adolfas Hitleris.
Bet gal per didelė kaina, kad žemė apsivalytų. Todėl turime rengtis viskam, o pirmiausia – stabdymui. Jeigu nesiginsime, tai tikrai būsime paaukoti.

... gal per didelė kaina, kad žemė apsivalytų.

Be komentarų komentarai:
Jeigu nesiginsime, tai tikrai būsime paaukoti.

Kas ir kam, vardan ko, mus aukos???

Ar ne gana jau aukos vaidmeny būt?

Ar ne gana gintis?

Ar ne laikas pult?

Manau, kad geriausia išeitis visiems tokia: Vokietija nesiunčia Lietuvon savo kryžiuočių palikuonių, pasirašo, jei tokios dar nėra, Taikos sutartį su SSRS teisių perėmėja Rusija, o ši, pagal Potsdamo sutartį,
prūsų žemes su Kunegsgarbu ir Palvininkais, kur mūsų gintaras, perduoda Lietuvai, kuriai šių žemių priklausomybę taip įtikinamai įrodė.

Ir nė kiek nejuokauju**.

Būtent mūsų, taip taip, mūsų, Karaliaučiuj/Kunegsgarbe stovi Rusijos "Iskanderai", o ir mes fokiškom "Saulėm" ne braliukų latvių pusėn šaudyt ketinam, matyt.

Pagal Potsdamo sutartį SSRS Karaliaučiaus/Kunegsgarbo sritį administruot gavo tik todėl,kad įrodė, jog tai - lietuvių žemės, o laikinai administruot gavo todėl, kad sąjungininkai II-me pasauliniame kare (JAV ir JK=DB) nepripažino Lietuvos inkorporavimo į SSRS.

Lig šiol negavau jokių žinių dėl 2013-jų metų 
Vasario 16-tosios
Geležiuose.

* Ar pakanka būt nepasiklydusiom avim? 
** Tiems, kam atrodo, kad pernelyg užsimojau - trys papildomi argumentai:

1. Herkaus Manto paminklas stovi Klaipėdoje, o britai pasauliui aiškina:


Prussia (n.) 
from Medieval Latin BorussiPrusi, Latinized forms of the native name of the Lithuanian people who lived in the bend of the Baltic before being conquered 12c. and exterminated by (mostly) German crusaders who replaced them as the inhabitants. Perhaps from Slavic *Po-Rus "(The Land) Near the Rusi" (Russians). The duchy of Prussia after union with the Mark of Brandenberg, became the core of the Prussian monarchy and later the chief state in the German Empire.


2. Mūsiškio Abraomo Kulviečio įkurtai mokyklai Kunegsgarbe pakelti į universiteto rangą pakako mūsiškio, paskutinio Jogailaičio, Žygimanto Augusto privilegijos.

3. Žydai 1948-tais Izraelį sugebėjo įkurt remdamiesi tik Bibelio pasakomis.


Komentarų nėra: