2017-02-15

Trispalvė Vasario 16-ji

Mūsų ligi tolei nebūta Trispalvė siejama su 2018-jų Vasario 16-ją.
Žiūrintys pastebi, kad daugelis mūsų prie savo sodybų keliam kitą vėliavą, senąją:
Šį reikalą reikia sutvarkyti, kad Donaldas Trumpas nesveikintų mūsų Prezidentės su 99-siom Nepriklausomybės metinėm, lyg 1410-taisiais, ar prieš 1000 metų, ar dar anksčiau būtume buvę
priklausomi.


1 komentaras:

audrius rašė...

Sveikinu su Vasario 16-ta, o su nePrieKlausomybėmi's ar kitomis priekalusomybėmis tai bala žino ku daryt, juk kožnas lietuvis klauso, girdi, jaučia, mena, kuria ir visa ka kita lieja gyvenimo lieton, na ar LietuVon ir kaip jis bus kažkoks nePriklausomas, nesuLietas, neKlausus, neŽudantis, neGyvenantisDabar, neSvetiMoteriaujantis, neGeiskSavoArtimojoTurtaujantis, neTurintisDievuTikJįVienäJėgoVienijaArJėgolitava, ne......, be..... beeee....independence's ?...
pendant (n.)

early 14c., "loose, hanging part of anything," from Anglo-French pendaunt "hanging" (c. 1300), Old French pendant (13c.), noun use of present participle of pendre "to hang," from Latin pendere "to hang," from PIE *(s)pend-, extended form of root *(s)pen- "to pull, draw, stretch" (see span (v.)). Meaning "dangling part of an earring" is attested from 1550s. Nautical sense of "tapering flag" is recorded from late 15c. "In this sense presumably a corruption of pennon" [OED].

Kas gi Kabo Sode vėliavos?Augkso skūruna Kabo po žiedu dvylikos akmenu, kuriu viens karūnuotas karuolis augštyn kojom kabantis vampyras ar šiknosparninė pelė pas kuria augkso žiedas žiba ir kurios stubura saugo skydas su vyčias ir vareliais ir tt. Bet juk svarbiausia kas yra po visu sparnu, pilvu pelės-pakulės(drapakulės, drakulės, drapanakulės, pakulėjekabapelės,...), kas tas tryliktas akmenėlytis žiba, žydi, sėdi, plaka,..., jo - tas centrinis, šerdinis, ašis, Ra tas, ......?:)


Akmeninė vėlia va ar LitoGrafinė vėlia va:

Иероглиф:

Транскрипция (пиньинь):
chuáng; zhuàng
Перевод:
стяг, знамя; каменный столб; стела; сч. сл. для домов
Написание иероглифа
幢 zhuàng


Panašu ir į sodus ar kodus ar cad ar kabančius sodus ar gediMino stolbus ....


LitoRaštis, Vaivo's'Riškis rinktinėje juostoje PerKūnaKūnui.....

https://youtu.be/CpY_Hmspygw


.....
Buskit, nePriklausomi ir visokiekitokie nePrieglušinti Lietuviai Lieton!