2017-06-06

Keičiasi tik dirbančiųjų gyvenimas

Štai: skaitykit:
Išsidavė...

Darbdaviai pakeitė Darbo kodeksą, kad jiems vėl patogu būtų.

Kad nebeišeinantis atsakymas (kaip nors) išeitų.

Jie susimanė pakeisti, jie ir pakeitė, su klusniųjų savo tarnų pagalba.

Ką nors ne taip pasakiau?

darbdavỹs-ė̃ smob. (3aNdŽ; kas duoda darbą: Darbdavys išmetė Raului porą rublių ir nepriėmė J.Bil. Be darbdavių nebūtų darbininkų rš.

Rublių;)

Štai jis, Mūsų 
Darbdavys 
Mieliausias:))

Pagal Bibelį
viskas:

Pat 22,7 Turtingas viešpatauja vargšui; skolininkas tampa skolintojo vergu.

Mt 25, 14–30 Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi"


Lietuva 2017


Siur
Prizas:)
Komentarų nėra: