2017-09-05

Vadas ir vėl anapus Balos?

Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona pabėgo 1940 metais.
Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė:
pavojus, 
pavojus!
?????
„Iš principo ištrimitavom visam pasauliui apie galimą karinę invaziją į mūsų valstybę ir keista, kad tuo metu, kai ta grėsmė labiausiai padidėja, vyriausias karinių pajėgų vadas nusprendžia išvažiuoti iš valstybės ir ne kur nors netoli, bet už jūrų marių, tai daugiau negu keista.

 Kiek man žinoma, būtent kariškiams duotas įsakymas neišvykti iš Lietuvos teritorijos. Jie yra tokioj parengty, kad jeigu kas, per trumpiausią laiką galėtų imti ginklą į rankas ir ginti savo valstybę“, – sakė Seimo narys Povilas Urbšys.
Pagal Konstituciją, būtent prezidentas ginkluoto užpuolimo atveju priima sprendimą dėl gynybos, įveda karo padėtį ar skelbia mobilizaciją. 

Kai kurie ekspertai sako, kad prezidentės išvyka į Ameriką leidžia manyti, jog „Zapad“ pratybų pavojus pernelyg sureikšmintas.

O jeigu ne?

O jeigu taip - kam reikėjo mus gąsdint?

Komentarų nėra: