2018-04-16

Keturgubai Įdomu


Ši žinia apie reformas,
suintrigavo, juolab, kad finansų ministras šiais laikais dažniausiai pavaduoja ministrą pirmininką.

Tikrai* įdomu.**
*  38-erių finansų ministras Vilius Šapoka yra vienas jauniausių*** dabartinės Vyriausybės narių.

Tačiau žvelgiant į Lietuvos istoriją jis net nepakliūtų į jauniausių finansų ministrų dešimtuką. Iš viso jų buvo 26.

Pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės finansų ministras Martynas Yčas juo tapo 33-ejų. Daugelis vėlesnių tarpukario Finansų ministerijos vadovų irgi buvo jauni: Vytautas Petrulis – 29-erių, Ernestas Galvanauskas – 37-erių, Jonas Dobkevičius – 37-erių, Jonas Karvelis – 28-erių, Julius Indrišiūnas – 37-erių, Jonas Sutkus – 38-erių.

Iš nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos laikų V.Šapoką aplenktų Andrius Misevičius, tapęs finansų ministru 32-ejų, Algimantas Križinauskas – 38-erių, Rolandas Matiliauskas – 29-erių, Algirdas Šemeta – 34-erių ir Ingrida Šimonytė – 34-erių.

** Šioje šių laikų Lietuvos Respublikos finansų ministro senelio brolio rašytoje istorijoje apie tai, kad mūsų įgulą****, prabuvusią Maskvos Kremliuje du metus po 1610 metų Klušino mūšio, Minino ir Požarskio vadovaujami sukilėliai išgrūdo 1612 metų lapkričio 4 dieną, ir ši diena šiandien švenčiama kaip pagrindinė Rusijos šventė, šis istorinis įvykis tepaminėtas vienu sakiniu, lyg būtų visiškai nereikšmingas.

*** Nelengva bus jaunajam finansų ministrui Viliui Šapokai: pažiūrėkit, kaip pralošė „diržų veržiko" Andriaus Kubiliaus jaunieji finansų ministrai Algirdas Šemeta – 34-erių ir Ingrida Šimonytė – 34-erių gerokai, vos ne dvigubai, vyresniam tuomet jau beveik 60-mečiui Lenkijos finansų ministrui
Jacekui Rostowski.

**** Kieno įgula šiandien mūsų Valdovų Rūmuose?


4 komentarai:

Dario Budrio rašė...

Kokia liaudis ,tokia įgula. Kitaip nebūna. Kad, tai taptu kūnu , prieš tai jį apgauna , pvz jūsu kalba seniausia. Rezultate iškilmingos $v.mišios pragaran.
Nepasakys įgula, kad esame išlaikę dalį bendros nacionalinės kalbos žynių ,gyvų reiškinių-raidžių.Ypač šakninę kalbos struktūra. Dabar ABC nepasako jų užduoties galios,svorio,reikšmės organizmui. Nepasako, kad jos DNK ir Mendelejevo elementai-tai bendras Faktorius kalbos. Pvz ikišta S raidė , sunaikina rezultata bendro labo, bet nežinojimas pasotina įgulai dalią .
Mozguva/Mazguva/Maskva 9amžiui okupavo, sunaikino raštą ,įkišo nuotrupas Jo ir pasisavinę parašė knygas, kad barbaram-pagoniškiem galas.

Po Žalgirio nebeliko runraščio ir atsirado katekizmai technokratų arba bankų, kurie ir skiria parlamentarus ir kitus prieSYDOtenTus valdovus. Įgula tam, kad parodyti kokie menki padarai vietiniai. Kad neįtartu atspauzdina NewYork Time - jūs ir tik jūs( daugumai rytų europos šalių akcentuojama tema , kad su tom nuotrupom-protu,skerstūsi nematant įgulos). Raštą mum atplukdė po parazitizmo sunaikinimo išlikusiem ir neparsidavusiem. Jį vėl grąžino norintiem išlikti. Nėbera tik PerKūnu.

Dario Budrio rašė...

Па(apsaugota augimu) G (kol.įdirbiu) ON (pilnatvė mūsų žemės) in (audringa energija) E(aš tveriu)Lietuvą(Žmogiškumą) sunaikino pulkai skėrių, tiršta nevalyvų samdinių banga . Be dūšių robotű dabar dar daugiau ir norintiem Gyventi vėl užtaisė įgula spastus. Vieni jų, išėmus grynuosius, anie ragins nurodant kaip ir kur pulti blogio irštva, organuzuos pulkus. Sunaikinus karingiausius, bus skelbiama elektroninė taika-666. Lietuva amžina, bet ji bus jau kitur, kadangi kol.įdirbis tragiškai pelningas. Moksli ninkam pakėlė 100€ , pencininkam 30€ , o kokybėi tik pagausėjo nevalų kiekis.

Dario Budrio rašė...

Gaji Prūsija gimtoji!
Kai sušuks įgula $ventoji:
Mesk tu ją, gyvenk laisvai..

Atsakyk tu jiems tvirtai-
Nereikia rojaus! Susigrąžinsiu užgrobtus namus!

Dario Budrio rašė...

https://m.youtube.com/watch?v=8UL2EsGasho

2-7min Vatikano genocidas ir Rusų gynybinė linija