2019-02-13

Pakeitė Komjaunimą


Kurtis Lietuvos studentų savivaldą skatino būtina alternatyva tuometinei komjaunimo organizacijai.
Tuometinės studentų Koordinacinės tarybos vicepirmininkas Vygaudas Ušackas
(dabar - diplomatas), buvo aktyvus rengdamas argumentus, kodėl Studentų atstovybės, o ne komjaunimas ar buvusi profsąjunga, turi atstovauti studentams. Jis dėl studentijos reikalų susitikdavo ir su Vyriausybės nariais. Aktyviausieji Koordinacinės tarybos nariais vykdavo į Lenkijoje, Rusijoje, Švedijoje rengtus tarptautinius studentų susitikimus, skleidė Lietuvos nepriklausomybės siekius.

1991 m. rugsėjo mėn. oficialiai įsteigta Lietuvos studentų sąjunga (LSS), pakeitusi Lietuvos studentų Koordinacinę Tarybą. Pirmuoju organizacijos prezidentu tapo Dainius Juzakėnas, dabar - vienas iš UAB „Zigzag Travel“ vadovų. Jo vadovavimo laiku studentai rašė LR Seimui 10-ties punktų peticiją, mitingavo, piketavo, rengė akcijas, žadėjo gulti ant traukinių bėgių, jei neįvykdys jų reikalavimų. Tuomet valdžia, nors ir kviesdavo studentus į posėdžius, studentų nuomonės rimtai nevertino.

...

LSS narėms - Studentų atstovybėms - vadovauja studentų renkami prezidentai.
Kolegai, dėstytojui, parodžiau šias nuotraukas, o jis sako:

- Būsimieji politikai!

Nes komjaunimo teisių perėmėjai?**

Beje: 1994 m. – pirmasis Klaipėdos universiteto studentų sąjungos
prezidentas.

Atstovybė (angl. agency) – atskiras juridinio asmens padalinys, geografiškai esantis kitoje vietoje, negu pagrindinė juridinio asmens būstinė ir turintis teisę atstovauti juridinio asmens interesus bei juos ginti, sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba su ja susijusių įmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybių.
Skirtingai nuo filialo, atstovybė negali užsiimti ūkine komercine veikla. Atstovybės nėra atskiri juridiniai asmenys. Jie valdo jiems steigėjo patikėtą turtą ir vykdo veiklą savo įgaliojimų ribose.

** Kokią galią sovietmečiu universitete turėjo komjaunomas ir kokia dabartiniuose universitetuose suteikta studentų atstovybėms? 

Komentarų nėra: