2019-08-11

Borisas Ir Kalėjimai


Ne šis.
Šis.
Susimanė sukišt į kaliūzes dar 10 000 UK populiacijos.
Gal mūsų Premjeras Saulius Skvernelis tokį deal'ą prasuko: už ilgametį Lietuvos emygerių triūsą UK įpareigojo priimti ne tik iškeldintus Lukiškių, bet visus Lietuvos kalinius.
80 000 vyrų ir tik 4 000 - koks lyčių nelygiateisiškumas!

Feministės, tur būt, lipte aplipę kalėjimus ir protestuoja ar bando patekt vidun.

10 000 padidins UK kaliūzių populiaciją bene 12 proc.

Pagal sėdinčių gausumą (0.13%) UK silpnai atrodo - vos vos China'ą su jos 0.118% lenkia:
Nuo Brazilijos gauna į kaulus, ką jau bekalbėt apie pasaulio čempionę didžiaitiurmokratinę USA besivejančią ir niekaip nepasivejančią Putino Russia'ą.

Lietuva atrodo solidžiai: pirmauja ES
ir lenkia Braziliją.
Lukiškes iškeldinus
gerokai teko susispaust
kituose kalėjimuose; Pravieniškėse maištauta.

Bemalšinant maištą nukentėjo kelios dešimtys kalinių.
O Borisas rimtai nusiteikęs: ketina papildomai pasodint tiek dabar dar UK laisvai tebevaikštinėjančių, kiek Lietuvos ir Latvijos kalėjimuose
k
sėdi krūvon sudėjus.


Komentarų nėra: