2019-08-13

Kam Tos Sutartys?


Parašė viena Sutarties pusė,


ir baigta?

Sumažino, sumažino, sumažino


Ir aš anai Sutarties pusei parašiau.


Komentarų nėra: