2007-03-12

Pareiškimas viceministrui


Pareiškimo viceministrui tekstas:


Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viceministrui Čiupailai

Eugenijaus Palioko, gyv, Taikos g. 20, bt. 87,

Pareiškimas

Š.m. vasario 24 d. vakare buvau "Katpėdėlės" restorane Vilniuje, Taikos ir Rygos g. kampe. Vyko renginys, kurio vedėjas per garsiakalbius pranešė: hebrajų kalba - pagrindinė. Paprieštaravau - lietuvių kalba - pagrindinė: lietus lyja, žolė želia, dangus dengia, pinigai pinga. Kadangi mikrofono man nedavė, pasakiau tai garsiai. Atvažiavo baro (?) apsauga, užlaužė man rankas, surakino antrankiais. Tada pradėjau šaukti: Lietuva! Tada jie pradėjo mane kratyti elektrošoku ir atvežė į 6 - tąjį Vilniaus policijos komisariatą. Dabar iš čia nevažiuosiu, kol nepamatysiu savo interviu per Lietuvos televiziją.

(parašas) Eugenijus Paliokas

Vilnius 2007.02.25 7:30


1 komentaras:

Zenonas rašė...

Šiaurės Jerušalaime kokia turėtų būt pagrindinė kalba? Kas dar gali abejoti?
O gal šiaurės Atėnai?
O gal Wilno Nashe?
Dar prisimenu vieną jewishės provokaciją per 1991 metus: "tut litovcami daže i nepachlo 300 let nazad".
Taigi, utelėtumas - dėl nesilaikymo higienos.