2007-03-17

Pasiuntinių paštas

Šį laišką Vilniaus VPK (Vyriausiojo Policijos komisariato) viršininkui rašiau dusyk. Gali būti, kad jis ir gavo du jo variantus. Mat, išsiuntęs pirmąjį laišką, po kurio laiko neradau jo savo Outlook Express - o Sent Items skyrelyje. Be to, Mailer - is pranešė apie daugybę nepristatytų laiško kopijų žiniasklaidos atstovams. Tada parašiau ir išsiunčiau naują laiško redakciją.

Po to Vilniaus VPK viršininkui registruotu paštu išsiunčiau ir antrosios laiško redakcijos „popierinį“ variantą su visomis laiške minimomis dokumentų kopijomis. Gali būti, kad tas kopijas blogai įskaitysite – nemoku jų padidinti šioje svetainėje, bet, patikėkit, aš turiu originalus.

O Vilniaus VPK viršininko atsakymai į klausimus man labai rūpi! Tuos pačius klausimus esu uždavęs Lietuvos Vidaus reikalų viceministrui Čiupailai kovo 5 - tosios laiške, žr. tekstą Laiškas viceministrui.


Pone Vilniaus VPK viršininke,

primenu, kad iki šiol negavau atsakymo į 2007 m. vasario 27 d. Jums nusiųstą mano laišką.

2007.03.14 dienos vakare savo pašto dėžutėje radau 2007.02.28 dienos Vilniaus VPK 6-tojo PK VP Justiniškių policijos nuovados l.e. viršininko pareigas Zigmanto Mikalajūno pasirašytą raštą Nr. 17.2.1.384, kuris buvo įdėtas į Pasiuntinių pašto voką, žymėtą 2007.03.08 dienos žyma. Pašto dėžutę tikrinu du kartus per dieną, 2007.03.14 dienos rytą laiško joje nebuvo. Spėju, kad tame rašte imituojamas atsakymas į vieną iš mano 2007 m. vasario 27 d. Jums nusiųstame laiške keliamų klausimų.

Pone Vilniaus VPK viršininke, 2007.03.14 dieną Lietuvos Respublikos piliečiui atsiųsti 2007.02.28 dienos Vilniaus VPK 6-tojo PK VP Justiniškių policijos nuovados l.e. viršininko pareigas pasirašytą raštą Pasiuntinių pašto voke, žymėtame 2007.03.08 dienos žyma yra to Lietuvos piliečio įžeidimas. Tai - dvigubas įžeidimas, nes Justiniškių policijos nuovadą matau pro savo buto langą už poros šimtų metrų. Tai - trigubas įžeidimas, nes l.e. Justiniškių policijos nuovados viršininko pareigas jame rašo apie veiksmus pareigūnų, kurie nėra jo pavaldiniai ir už kurių veikas jis neatsako. Tai - keturgubas įžeidimas, nes jis 2007.02.28 dienos rašte Nr. 17.2.1.384 nurodo mano bylos tyrėjos Žanos Romančiuckienės telefono numerį, nors, kaip tiesioginis jos viršininkas, negali nežinoti, jog ji nuo 2007.03.01 dienos atostogauja. Tai - penkiagubas įžeidimas, nes teismo šaukimą dėl tos bylos gavau anksčiau, negu l.e. Justiniškių policijos nuovados viršininko pareigas raštą Nr. 17.2.1.384 su jame nurodytu mano bylos tyrėjos telefonu - tos pačios kovo 14 dienos rytą.

Vadinasi, Jūs neatsižvelgėte į mano Jums 2007.02.28 dieną nusiųstą laišką dėl bylos tyrimo.

Pone Vilniaus VPK viršininke, atsakykite į mano, kaip Lietuvos Respublikos piliečio, klausimus, keliamus 2007 m. vasario 27 d. Jums nusiųstame mano laiške. Jį dar sykį rasite šio laiško apačioje. Klausimus paryškinu raudona spalva.

Pridedu:

1. 2007.02.25 mano pareiškimo, užregistruoto 6 - tame Vilnaius PK, kopiją.

2. 2007.02.28 dienos Vilniaus VPK 6-tojo PK VP Justiniškių policijos nuovados l.e. viršininko pareigas pasirašyto rašto Nr. 17.2.1.384 kopiją.
3. Pasiuntinių pašto voko su 2007.03.08 žyma, kuriame radau raštą Nr. 17.2.1.384, kopiją.
4. 2007.03.14 dienos teismo šaukimo kopiją.
5. Mano Jums 2007.02.28 dieną nusiųsto laiško kopiją.


Šio laiško kopiją siunčiu žiniasklaidai.

Eugenijus Paliokas,

Vilniaus Gedimino universiteto docentas


----- Original Message -----

From: Eugenijus Paliokas

To: vilnius.vpk.rvp@vrm.lt

Cc: monika.garbaciauskaite@delfi.lt ; delfi@delfi

Sent: Tuesday, February 27, 2007 8:28 AM

Subject: Fw: Eugenijus Paliokas


Labas rytas,

gerbiamas p. VPK viršininke. Prieš išeidamas į paskaitas noriu pateikti Jums klausimą, kuris nuo vakar vakaro mane neramina:

Ar, psichiatrijos gydytojams paprašius pagalbos, policijos pareigūnai privalo ją suteikti, ar ne?

Pagarbiai,

Eugenijus Paliokas,

Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas


----- Original Message -----

From: Eugenijus Paliokas

To: vilnius.vpk.rvp@vrm.lt

Cc: monika.garbaciauskaite@delfi.lt

Sent: Tuesday, February 27, 2007 12:55 AM

Subject: Eugenijus Paliokas

Labas vakaras,

p. VPK viršininke. Sprendžiant iš aukštų pareigūnų skambučių man stengiantis sužinoti mano žmonos Gražinos Paliokienės telefono numerį, Jūs esate informuotas apie mano protestą. Pranešu, kad, nors vasario 26 d. 21:30 apleidau Vilniaus 6 - tojo policijos komisariato patalpas, savo reikalavimų neatsisakau. Nusprendžiau palikti jas dėl to, kad, kai netikėtai atvažiavo psichiatrų brigada, o kaip tik tuo metu mane aplankyti atėjo du draugai, pastebėjau sumišimą atvykusiųjų psichiatrų veiduose. Taip pat dėl to, kad atvykęs gyd. Develtov rankose turėjo dokumentą, kuriame aš, Eugenijus Paliokas, buvau pavadintas "psich.lig.", ratuku buvo pažymėtas užrašas "ūmi liga", taip pat "atsisako maisto ir vandens". Nepaisant "ūmios ligos", gyd. Develtov pasiūlė man parašyti, kad atsisakau konsultacijų, į kurias reikėtų važiuoti su juo. To nepadariau. Kad aš "atsisakau maisto ir vandens" - melas. Į klausimą, kodėl atvyko, gyd. Develtov atsakė, jog juos iškvietė policijos budintis. Padaryti jo turimo dokumento(?) kopiją gyd. Develtov neleido.

Kadangi Vilniaus 6-tojo komisariato budintis neigė kvietęs psichiatrų brigadą, prašau man atsakyti, kas ją kvietė. Taip pat prašau paaiškinti, kas, iki atvykstant psichiatrams, man nustatė "ūmią ligą" ir kas melagingai įrašė, jog "atsisakau maisto ir vandens".

Šiuos teiginius raštiškai patvirtina du liudytojai.

Prie laiško prisegu ankstesniojo pareiškimo kopiją. Pareiškimas įregistruotas Vilniaus 6 - jame policijos komisariate.

Pagarbiai,

Eugenijus Paliokas,

Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentasSent: Wednesday, February 28, 2007 7:03 AM
Subject: Tyrimas

Labas rytas,
gerbiamas VPK viršininke. Incidentą "Katpėdėlės" kavinėje vasario 24 d. apie 22 - 23 val. (žr. priedą) tiria tyrėja Žana Romančiukienė, tel. 2474779. Ji kovo 1 dieną perduoda bylą teismui. Vilniaus 6 - jame policijos komisariate susipažinęs su jos surinkta medžiaga pamačiau, kad ji apklausė tik pareiškėjo nurodytus asmenis. Aš vis tiek pasieksiu, kad paaiškėtų tiesa apie šį incidentą. Manau, kad būtų geriau, kad tai padarytų policija. Ypač kad mano sulaikymo iniciatorė buvo "Falck security" saugos tarnyba, o ne policija.
Persiunčiu laiškus, siųstus žiniasklaidai.
Pagarbiai,
Eugenijus Paliokas,
Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas

1 komentaras:

Unknown rašė...

Hmm...pažiurėkit iki ko viskas nusitęsė.. Nėra labai daug jau laiko man viskuom čia dometis (studijos laik` atima), bet sudomintas esu, kaip čia viskas baigsis.. :)