2011-04-18

Reputacija

„Dabar svarbiausia yra atitikti euro kriterijus, nes pats euras, kaip toks, nėra tikslas."

„Tai tas pats iki 2008 m. trukęs skolinimasIS, toks labai didžiulis ir agresyvus, bei 2008 m. pabaigoje - visiškas skolinimoSI „čiaupo“ užsukimas. Tikslas visų yra ne sprogstamasis, o tvarus ekonomikos augimas."

Šit kaip.

Atitiksim euro kriterijus, bet euro mums nelabai ir bereikia.

Iki 2008m. besiskolinantys buvo agresyvūs.

Vargšai bankai, prisikentėjo.

Gal tie agresoriai patys ir skolinimoSI čiaupą užsuko?

Kodėl?

Toks geras čiaupas buvo.

Kiti tai neužsuko.

35. hyyhyy
15:47 04-18 IP: 78.57.129.17
Ekonomika atsigaus tik tuo atveju, jei bus mazos paluikanos. Kiek galima plesti uzsienio bankus ir atskirus zmones, ir Lietuvos imones?? Absurdas 14% palukanu...!! Kodel ne 3%..??

36. to hyyhyy
16:03 04-18 IP: 80.240.9.72
O kodėl 3%..?? Kodėl 3%, kai Fed kai kam skolina už 0%? Ar todėl, kad mes visi labai norim, kad JAV puikiai gyventų nedirbdama, mūsų sąskaita? (JAV pasaulyje užima septynioliktą vietą pagal nominalų BVP vienam žmogui ir šeštą vietą pagal bendrąjį vidaus produktą vienam žmogui perkamosios galios atžvilgiu. Jungtinės Valstijos importuoja daugiausiai prekių pasaulyje, be to šalis yra trečia didžiausia pasaulyje prekių eksportuotoja, nors eksporto mastas vienam žmogui yra gan žemas.). Patikrinkit Wikipedijoj, ne tik lietuviškai. Kodėl, aplamai, kažkas turi teisę iš nieko daryti pinigus ir juos skolinti mums, už palūkanas, o mes privalom juos skolintis ir tarpusavyje atsiskaityti tik jais?

38. Lietuvos (necentrinis) bankas
16:23 04-18 IP: 80.240.9.72
Kai kurie politikai ir ekspertai užsimena apie galimybę panaikinti valiutų valdybos modelį, kuris susiejo litą su euru ir atėmė iš centrinio banko svertus reguliuoti kainas. Vis dėlto tiek finansų ministras, tiek centrinio banko vadovas, tiek finansų analitikai vienareikšmiškai tvirtina, kad panaikinti valiutų valdybą dabar nėra prasmės – toks sprendimas netgi būtų žalingas šaliai ir pakenktų jos tarptautinei reputacijai. Lietuvos banko vadovas Reinoldijus Šarkinas abejoja, ar panaikinus valiutų valdybos modelį būtų lengviau kovoti su infliacija: „Panaikinti valiutų valdybą galima tik panaikinus Lito patikimumo įstatymą, tačiau tai šiuo metu vargu ar duotų kokių nors teigiamų rezultatų. Valiutų valdybos panaikinimas gali sukelti neigiamą reakciją. Žmonės ir įmonės dabar žino, kad lito kursas yra stabilus ir kad toks bus ateityje.“

39. Vakarų Afrikos valiutų valdyba 16:25 04-18 IP: 80.240.9.72
Valiutų valdybos sistemą yra turėjusios apie 70 šalių. Šios sistemos idėja gimė Didžiojoje Britanijoje apie 1800 m. Idėjos autoriai - grupė ekonomistų, žinomų valiutos mokyklos (Currency School) vardu. Jie turėjo didelę politinę įtaką ir 1844 m. ketino Anglijos Banką (Bank of England) pertvarkti į valiutų valdybą, pavadinimu Bank Act. Skirtingai nuo šiuolaikinių valiutos valdybų, valiutos mokyklos atstovai nesuprato, kad ir indėliai ir išleisti banknotai, kurie sudaro monetarinę bazę, turi būti 100% padengti užsienio turtu, esant valiutų valdybos sistemai.

O britai šito nesuprato.

Bank Act nepadengė savo indėlių užsienio rezervais, ir todėl valiutos mokyklos atstovai užuot Anglijos Banką pertvarkę į valiutų valdybą, pertvarkė jį į centrinį banką. D. Britanija buvo ekonomiškai pažangiausia tų laikų šalis, jos pavyzdys buvo užkrečiamas, ir daugelis kitų šalių mėgdžiojo D. Britanijos įstatymus. Tai padėjo centriniams bankams paplisti po Europą. Pirmas sėkmingas bandymas įkurti valiutų valdybą įvyko 1849 m. Britų Indijos vandenyno kolonijoje Mauricijuje. Po eksperimentinio laikotarpio valiutų valdyba pasiekė savo brandžią, dabar vadinama klasikine arba ortodoksine formą 1912 m. ir tai buvo Vakarų Afrikos valiutų valdyba, kuri apėmė britų kolonijas: Nigeriją, Ganą, Siera Leonę, Gambiją. Vakarų Afrikos valiutų valdyba tapo modeliu vėliau susikūrusioms valiutų valdyboms. Apie 1930 m. valiutų valdybos sistema jau buvo paplitus britų kolonijose Afrikoje, Azijoje, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno salose.

41. Lietuvos Tarptautinė Reputacija 16:35 04-18 IP: 80.240.9.72
Kaip matyti iš 38, 39, toji reputacija tokia - reputacija britų (gal aplamai, anglakalbių?) kolonijos, deleguojančios savo aktyvistus į UK, US, IR, vertos būti Vakarų Afrikai jos buvusiųjų vergvaldžių įpirštos finansinės tvarkos paveldėtoja.

Reikia saugoti šitą Reputaciją.

Tiesa?

Nigerijos, valdytos Vakarų Afrikos valiutų valdyba, finansų sistemos reputacija turėtų būti panaši į mūsiškę.

Taip, kažkodėl, nėra.


Geriausias 2010-jų centrinio banko vadovas pasaulyje.

Mūsiškiui yra į ką lygiuotis.

Kaip sovietmečiu sakydavo, yra iš ko semtis patirties.

Kaip pagerinti reputaciją.

42. Reputacija
16:46 04-18 IP: 80.240.9.72
REPUTATION: late 14c., from L. reputationem (nom. reputatio) " consideration, " from reputatus, pp. of reputare " reflect upon, reckon, " from re- " repeatedly" + putare " to reckon, consider" (see putative). PUTATIVE: mid-15c., from M.Fr. putatif, from L. putativus " supposed" (c.200), from putatus, pp. of putare " think, suppose, count, reckon, " originally " to prune" (see pave). PAVE: early 14c., " to cover with a pavement, " from O.Fr. paver (12c.), from V.L. *pavare, from L. pavire " to beat, ram, tread down, " from PIE *pau- " to cut, strike, stamp" (cf. L. putare " to prune, " Gk. paiein " to strike" ). GOOGLE VERTĖJAS: to beat, ram, tread down - plakti, avinas, mindyti. Priešdėlis "re" reiškia, kad jau po viso to.

Ar vėl, iš naujo?Amputacija - daug blogiau už reputaciją.

amputation

1610s, "a cutting off of tree branches, a pruning," also "operation of cutting off a limb, etc., of a body," from M.Fr. amputation or directly from L. amputationem (nom. amputatio), noun of action from pp. stem of amputare "cut off, lop off; cut around, to prune," from am(bi)- "about" + putare "to prune, trim" (see pave).

O deputacija - žymiai žymiai žymiai geriau.

Google vertėjas lietuvius angliškai šnekėt pratina.

deputy
c.1400, "one given the full power of an officer without holding the office," from Anglo-Fr. deputé, noun use of pp. of M.Fr. députer "appoint, assign" (14c.), from L.L. deputare "to destine, allot," in classical Latin "to esteem, consider, consider as," lit. "to cut off, prune," from de- "away" (see de-) + putare "to think, count, consider," lit. "to cut, prune" (see pave).

Kai turi deputaciją, kam rūpintis reputacija?

Sueini su aukštesniais, prižadi jiems paspausti žemesnius.

Reputacija rūpintis nebereikia.

Užteks ir komputacijos.

Yra ką skaičiuoti.

compute

1630s, from Fr. computer, from L. computare "to count, sum up, reckon together," from com- "with" (see com-) + putare "to reckon," originally "to prune" (see pave).

Su kuo, su kuo skaitytis reikia?

Komentarų nėra: