2012-02-11

Valdžia slapukauja


Vilniuje - protestas prieš ACTA, susirinkusi jaunuomenė.

Ne tik Vilniuje - Kaune, Klaipėdoje bei dar šimte Europos miestų vyks protesto akcijos, nukreiptos prieš Tarptautinį prekybos susitarimą dėl kovos su klastotėmis (angl. Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA).

Į žaibišką sambūrį („flashmob'ą“) sulėkę jauni kauniečiai prieš veiksmus virtualioje erdvėje suvaržančią sutartį ACTA protestavo, susirinkę Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Improvizuotame mitinge jokių kalbų nesakyta. Jaunuoliai užsilipdė burnas lipniomis juostomis, kai kurie užsimaukšlino kaukes ir net dujokaukes ir pasileido bėgti Laisvės alėja.

Lietuvos atstovo Tokijuje pasirašyta ACTA sutartis sukėlė protesto bangą Europos Sąjungos šalyse, taip pat ir Lietuvoje. Oficialiai sutartis nukreipta prieš produktų klastojimą, ypač piratavimą virtualioje erdvėje. Kūrinio autoriaus teisių pažeidimas, iki šiol užtraukęs administracinę atsakomybę, pagal ACTA sutartį patenka į Baudžiamojo Kodekso puslapius.

ACTA priešininkai teigia, kad sutartis apsunkina laisvą informacijos apytaką internete, pažeidžia pamatines žmogaus teises, riboja saviraiškos laisvę. Protestuotojų nuomone, ACTA tarnauja monopolinių kėslų turinčioms verslo korporacijoms.

Nepritarimą tarptautiniam kovos su piratavimu internete susitarimui (ACTA) viešai pareiškė ir uostamiesčio jaunimas. Šeštadienį perpiet jie surengė protesto akciją Klaipėdos centre.

Prie burlaivio „Meridianas“ 13 valandą susirinko kelios dešimtys aktyvistų. Burnas užsiklijavę lipnia juosta su užrašu „ACTA“ jie netrukus pėsčiomis pajudėjo Tiltų gatve link senosios turgavietės.

Jaunuoliai žingsniavo tylėdami, keliolikai sekundžių sustodami ir taip atkreipdami praeivių dėmesį. Akcija truko apie dešimt minučių. Po jos jaunuoliai išsiskirstė kas sau. Prieš tai jie praeiviams padalino skrajučių, kuriose raginama pasipriešinti prieštaringai vertinamam susitarimui, kuris riboja besinaudojančiųjų internetu laisvę ir pažeidžia teisę į privatumą.

ELTA primena, kad sausį atsistatydino Kaderis Arifas (Kader Arif) - Europos Parlamento pranešėjas apie ACTA.

Jis pareiškė buvęs liudininku „dar niekada anksčiau nematytų manevrų“, kurie buvo atlikti ruošiant šią sutartį.

„Aš smerkiu visą procesą, kurio metu buvo pasirašytas šis susitarimas: jokio pasitarimo su pilietine visuomene, skaidrumo nebuvimas jau nuo pat derybų pradžios, dokumento pasirašymo vilkinimas be jokio paaiškinimo, nepaisymas Parlamento rekomendacijų, kurios pateiktos keliose mūsų asamblėjos rezoliucijose“, - sakė K. Arifas.

The main problem with this treaty is that all the negotiations were done secretly, keeping the public and civil organizations out of the table. All the information until 2010 relied on leaks that reveal intentional secrecy to misled the public. ACTA negotiations started on 2007 and finalized in 2010.

October 2010: Japan and United States, who crafted the treaty, together with Canada, Australia, New Zealand, Singapore and South Korea

January 2011 European Commission, in charge of negotiations, together with non elected representatives from 22 Member States: Austria, Belgium, Bulgaria, Czech republic, Denmark,Finland, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Slovenia, Luxemburg, Malta, Poland, Portugal, Rumania, Spain, Sweden and United Kingdom.

The signature of ACTA by European countries does not mean the deal is done, needs to be ratified by the European Parliament. They will vote on june 2012to either ratify or reject ACTA. Please read more how to act and call your MPs, tell them tovote against ratification. This would disarm ACTA in Europe.

Kažko tai pernelyg dažnai mūsų demokratinė valdžia paslapčia nuo mūsų mums tikrai svarbius sprendimus priiminėti pradėjo.

Štai Kalėdinė "dovanėlė".

O tuos naujuosius pinigų leidėjus prižiūrėsiantis Lietuvos bankas žada apsiriboti rekomendacijomis.

Jas, reikia suprasti, dalins ne šitiems.

Į ką visa tai panašu?

– Tarnauk! – rikteliu.

Valdininkas pritupia ant užpakalinių kojelių ir laukia.

– Į vietą!

Jis dūlina prie varstoto ir padirba man popierius.

Šimtąsyk gavus susiformavo refleksas ir duoti jam jau nebūtina.

Juozas Erlickas

Komentarų nėra: