2012-05-01

Rex erectus

rex
1610s, from L. rex (gen. regis) "a king," related to regere "to keep straight, guide, lead, rule," from PIE root *reg- "to rule, to lead straight, to put right" (cf. Skt. raj- "king;" O.Ir. ri, gen. rig "king;" see regal).

Regis...

regal
early 14c., from L. regalis "royal, kingly, belonging to a king," from rex (gen. regis) "king," from PIE root *reg- "move in a straight line," hence, "direct, rule, guide" (cf. Skt. raj- "a king, a leader;" Avestan razeyeiti "directs;" Pers. rahst "right, correct;" L. regere "to rule," rex "a king, a leader," rectus "right, correct;" O.Ir. ri, Gaelic righ "a king;" Gaul. -rix "a king," in personal names, e.g. Vircingetorix; Goth. reiks "a leader;" O.E. rice "kingdom," -ric "king," rice "rich, powerful," riht "correct;" Goth. raihts, O.H.G. recht, O.Swed. reht, O.N. rettr "correct").

Rikis...

Nes "gotų ir germanų karaliai pradėjo vadintis Romos imperatoriais – Rex romanorum".

erect (adj.)
late 14c., "upright, not bending," from L. erectus "upright, elevated, lofty; eager, alert, aroused," pp. of erigere "raise or set up," from e- "up" + regere "to direct, keep straight, guide" (see regal). The verb is from c.1400, a back formation from the adjective or else from L. erectus. Related: Erected; erecting.

Vėl ten pat siunčia.

Rex electus.

Karalių vadindavo išrinktuoju – Rex electus – nuo išrinkimo iki karūnavimo Romoje, kai popiežius jį palaimindavo, po to jau tituluodavo Rex romanorum.

Kai palaimindavo, gaudavo tokią karūną.

Kaip Aleksandro.

Barbarai savo karalius, kaip žinome, rinkdavo, skirtingai nuo Romos imperatorių.

Taigi.

20. Žalgirio mūšis 2012-04-25 09:07IP: 80.240.9.72
Ir lenkiška Vikipedija, rašydama apie Žalgirio mūšį, jį iliustruoja paveikslu, kurio centre - Vytautas, Google: Bitwa pod Grunwaldem na obrazie Jana Matejki.

Vikipedija: "Žalgirio mūšis – 1410 m. liepos 15 d. netoli Tanenbergo ir Griunvaldo vykęs mūšis tarp jungtinių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės pajėgų ir Teutonų ordino."

Vėlgi Vikipedija, apie Teutonų ordiną rašo, kad tai "Vokiečių ordinas (arba „Kryžiuočių ordinas“; lot. Ordo Teutonicus, Ordo fratrum domus Sanctae Mariae Theutonicorum Ierosolimitanorum) ..... pavaldus popiežiui ir Vokietijos imperatoriui". Nors eina kalba ne apie Vokietijos, o apie Šventosios Romos Imperijos (vok. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation; lot. Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicae) imperatorių.

Ar nuostabu, kad dabar pasigendama Vytauto Didžiojo karūnos iš Romos, kelis šimtmečius siuntusios kryžiuočius ant mūsų galvų, karūnos su kryžium?

Gal nenuostabu.

Kažkodėl apie šitai beveik nekalbama.

Kaip ir apie tai, kad vėliau už Vytautą iškilę Rusijos carai apsiėjo be tokios karūnos, kaip ir Anglijos karaliai ir karalienės apsieina, ligi šiolei.

Britai senokai iš nieko negauna ir neprašo karūnų, ir netgi leidžia sau pasišaipyti.

Ar ta "prarasta karališkoji Vytauto karūna" nėra įrodymas to, kad Vytautas Didysis taip ir nenusilenkė?

Rex erectus.

1 komentaras:

Zenonas rašė...

Labas Eugenijau, pagaliau pavyko realiai susitikti. Seniai seku visus dėstytojus visose nuovadose. Įsivaizdavau žyyyymiai smulkesnį. Ačiū likimui ir Pranui.
Neberandu Didžiajame Brokhauze "Die Schlacht von Grunwald", nors žinau , kad buvo.
Zenonas